PL EN


2006 | 15 |
Article title

Postęp technologiczny i energochłonność produkcji rolniczej w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Technological progress and consumption of energy in the agricultural production in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zaprezentowano wyniki badań i studiów prognostycznych IBMER w zakresie przemian technologicznych i ponoszonych nakładów materiałowo-energetycznych w rozwojowych gospodarstwach rodzinnych. Stwierdzono systematyczne oddziaływanie postępu naukowo-technicznego na efektywność produkcji roślinnej i zwierzęcej w ciągle zmniejszającej się liczbie towarowych gospodarstw rolniczych. Dalszy postęp technologiczny, zmniejszanie się skumulowanej energochłonności i jednostkowych kosztów produkcji rolniczej będzie stymulować utrzymywanie się około 400 tys. gospodarstw i przedsiębiorstw obrotu rolnego zdolnych do konkurowania na unijnych i światowych rynkach żywnościowych.
EN
Results of investigations and prognostic assessments effected by IBMER relating to both technological transformation and material as well as energy inputs in the developing family farms are presented. The results have shown a continuous impact of the scientific and technological progress on the effectiveness of plant and animal production, combined with a decreasing number of commercial family farms. The technological progress as well as decreasing cumulative energy consumption and diminishing unit costs of agricultural production are expected to stimulate the economic activity of about 400 thousand farms and agricultural enterprises capable to withstand competition in the European an world markets.
Keywords
Year
Volume
15
Physical description
s.95-103,rys.,tab.,bibliogr.
Contributors
author
 • Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (IBMER), Warszawa
References
 • Daszewski M. (2006): Poziom wiedzy rolników warunkujący postęp technologiczny w gospodarstwach rodzinnych. Rozprawa doktorska, IBMER w Warszawie i WSA w Łomży.
 • Dąbrowski K. (2006): Uwarunkowania technicznej modernizacji towarowych gospodarstw rolniczych w wybranym rejonie. Rozprawa doktorska, IBMER w Warszawie i WSA w Łomży.
 • Gawryś J. (2006): Efektywność postępu technicznego w produkcji buraka cukrowego. Rozprawa doktorska, IBMER w Warszawie i WSA w Łomży.
 • Kamionka J. (2005): Wpływ techniki na efektywność pogłównego nawożenia zbóż. Rozprawa habilitacyjna, Inżynieria Rolnicza 15 (75).
 • Kowalski J. i in. (2002): Postęp naukowo – techniczny a racjonalna gospodarka energią w produkcji rolniczej. Wydawnictwo PTIR, Kraków.
 • Michałek R. i in. (1998): Uwarunkowania technicznej rekonstrukcji rolnictwa. Wydawnictwo PTIR, Kraków.
 • Michna W. (2006): Strategia rozwoju rolnictwa na okres najbliższych kilkunastu lat w różnych makroregionach Polski. Referat, maszynopis IERGŻ, Warszawa.
 • Pawlak J. i in. (2006): Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa. Rynek energii 29. Wydawnictwo IERGŻ, Warszawa.
 • Szeptycki A., Wójcicki Z. (2003): Postęp technologiczny i nakłady energetyczne w rolnictwie do 2020 r. Wydawnictwo IBMER, Warszawa.
 • Szeptycki A. i in. (2005). Stan i kierunki rozwoju techniki oraz infrastruktury rolniczej w Polsce. Wydawnictwo IBMER, Warszawa.
 • Wilkin G. i in. (2003): Podstawy strategii zintegrowanego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Wójcicki Z. (2001): Metody badania i ocena przemian w rozwojowych gospodarstwach rodzinnych. Wydawnictwo PTIR, Kraków.
 • Wójcicki Z. (2004): Kierunki przemian na wsi, w rolnictwie i technice rolniczej do roku 2030. Prace Naukowe IBMER 1 (7).
 • Wójcicki Z. (2005): Metodyczne problemy badania energochłonności produkcji rolniczej. Problemy Inżynierii Rolniczej 1 (47).
 • Zegar J. S. (2003). Rolnictwo i wieś w świetle spisów powszechnych. Wydawnictwo KZRKiOR, Warszawa.
Notes
PL
Rekord w opracowaniu
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-from-agro-47df15a2-5906-409d-9f50-a966ee0a8fc3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.