Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 12[27] | 4 |

Article title

Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi z wybranymi krajami UE-15 w latach 2005-2011

Authors

Content

Title variants

EN
Polish agri-food trade with selected EU-15 countries in 2005-2011

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono podstawowe dane dotyczące obrotów rolno-spożywczych z sześcioma wybranymi krajami UE-15 po przystąpieniu Polski do UE. Kraje te posiadają zbliżoną liczbę ludności i charakteryzują się wysoko rozwiniętym rolnictwem. Wielkość obrotów handlu rolnospożywczego z każdym z tych krajów jest inna; handel z nimi różni się również strukturą towarową obrotów i saldem. Inne było również tempo zmian obrotów z tymi krajami w analizowanym okresie. Przeprowadzone badania pokazują, że z każdym z analizowanych krajów odnotowano wzrost obrotów w eksporcie i imporcie, jednak łączna skala wzrostu była niższa niż w przypadku handlu z krajami, które przystąpiły do UE w 2004 r.
EN
General information about Polish agri-food trade with six selected EU-15 countries after Polish accession is presented. Number of population in the chosen countries is similar and they have a high developed agriculture. The trade with these countries has a different turnover volume, value, structure and balance. Results of survey show that in the trade with all selected countries we observe an increase of exports and imports, but the scale of increase was lower than in the trade with countries that joined the EU in 2004.

Keywords

Year

Volume

Issue

4

Physical description

s.87-96,rys.,tab.,bibliogr.

Contributors

author
  • Zakład Badań Rynkowych, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

References

Notes

PL
Rekord w opracowaniu

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-4818b9d0-eba2-48ee-a3a2-17af70f58098
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.