Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2008 | 04(19) |

Article title

Zróżnicowanie regionalne rolnictwa w Polsce i w Niemczech

Content

Title variants

EN
Regional diversification of agriculture in Poland and Germany

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule podjęto próbę analizy zróżnicowania społeczno-ekonomicznego, potencjału produkcyjnego oraz efektywności wytwarzania w rolnictwie regionów Polski i Niemiec. Wykazano, że rolnictwo polskie i niemieckie charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem międzyregionalnym w zakresie analizowanych cech.
EN
Socio-economic differentiation, production potential and efficiency of production in agriculture in Polish and German regions were analysed in the article. It was affirmed that both Polish and German agriculture is characterized by a strong regional differentiation with regard to the indicators.

Year

Volume

Physical description

s.270-280,tab.,bibliogr.

Contributors

  • Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-507c0ef6-aee6-4cb8-9b6b-42226682d449
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.