Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl
Title

Problemy Rolnictwa Światowego

Other titles

ISSN

2081-6960

ISSN

2544-0659
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes

Editorial office

  • Redakcja Zeszytów Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego

Persons and institutions

Next title

Previous title

Expand/Collapse Notes, frequency, content page

Frequency

quarterly

Full contents local availability

Yes

Notes

W Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego publikowane są oryginalne, twórcze prace naukowe zgodne z profilem czasopisma. Czasopismo poświęcone jest problematyce ekonomicznej i społecznej gospodarki rolno-żywnościowej i obszarów wiejskich w aspekcie międzynarodowym.
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.