Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 11(26) | 1 |

Article title

Polski handel zagraniczny cukrem po akcesji Polski do Unii Europejskiej i reformie rynku cukru

Authors

Content

Title variants

EN
Polish foreign trade in sugar after the Polish accession to the European Union and the reform of sugar market

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Akcesja do UE wpłynęła bardzo korzystanie na wyniki polskiego handlu zagranicznego cukrem, znacznie poprawiając w latach 2005-2006 dodatnie saldo obrotów cukrem występujące przed integracją z UE. Było to w dużej mierze rezultatem stosowania refundacji wywozowych, wypłacanych przez Agencją Rynku Rolnego z budżetu UE. Jednakże od 2009 r. Polska ma ujemny bilans w handlu cukrem, gdyż krajowa produkcja kwotowa cukru nie zaspokaja popytu wewnętrznego.
EN
Polish accession to the EU influenced in a positive way the results of Polish foreign trade in sugar, much increasing in years 2005-2006 the favourable balance of trade in sugar noted before the integration with the EU. That was notably a result of applied export refunds, paid by the Agricultural Market Agency from the EU budget. However, since 2009 Poland has had an adverse balance of trade in sugar because the national sugar production quota does not meet the domestic demand.

Year

Volume

Issue

1

Physical description

s.150-160,tab.,bibliogr.

Contributors

author
  • Biuro Administrowania Obrotem Towarowym z Zagranicą, Agencja Rynku Rolnego, Warszawa

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-60706b34-c51c-46eb-8a50-5850522f6770
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.