Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2006 | 15 |

Article title

Spółdzielczość w rolnictwie i gospodarce żywnościowej w Polsce w aspekcie europejskich procesów integracyjnych

Authors

Content

Title variants

EN
The cooperative movement in agriculture and the food economy in Poland in light of the European integration process

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W opracowaniu dokonano charakterystyki stanu i znaczenia gospodarczego spółdzielni agrobiznesu w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Przeprowadzono także analizę głównych kierunków przekształceń spółdzielczości wiejskiej w starych krajach członkowskich UE uznając, iż po integracji podobną drogą przemian będzie zmierzać również spółdzielczość agrobiznesu w Polsce.
EN
Conditions of operation and the economic meaning of agribusiness cooperatives in Poland and other countries in the European Union have been characterized. An analysis of main directions of transformation of rural cooperatives in the old member states in the European Union also has been performed, because after the integration presumably the agribusiness cooperatives in Poland will follow a similar pattern of development

Keywords

Year

Volume

15

Physical description

s.424-432,tab.,bibliogr.

Contributors

author
 • Katedra Marketingu, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski, ul.M.Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów
author

References

 • Agricultural Co-operation in the Candidate Countries, General Committee for Agricultural Co-operation in the European Union, (2002) Bruksela.
 • Bogetoft P. (2005): An information economic rationale for cooperatives. European Review of Agricultural Economics, Vol 32 (2) s. 191-217
 • Brzozowski B. (2003): Dylematy współczesnej spółdzielczości [W:] Rozwój agrobiznesu na obszarach wiejskich wobec integracji z Unią Europejską, red. L. Strzelczak, AR Kraków, Kraków, s. 34.
 • Brzozowski B. (2005): Sytuacja majątkowo-kapitałowa i wyniki finansowe spółdzielni gminnych w woj. małopolskim, Roczniki Naukowe SERiA t. VII z. 2, ss. 36-39.
 • Brzozowski B., Brzozowska J. (2004): Polska spółdzielczość wiejska na tle spółdzielczości europejskiej. Prace Naukowe AE w Wrocławiu 1015, t. 1, ss. 78-87.
 • Domagalski A. (2005): Raport sytuacyjny 2000-2004 (spółdzielczość wobec nowych wyzwań), materiały Krajowej Rady Spółdzielczej, Warszawa.
 • Dyka S., Grzegorzewski P. (2000): Zarządzanie spółdzielnią, Difin, Warszawa.
 • Grzegorzewski P. (2004): Szanse i zagrożenia dla spółdzielni „Samopomoc Chłopska” związane z akcesją Polski do Unii Europejskiej. Prace Naukowe AE we Wrocławiur 1015, t. 1, ss. 233-241.
 • Kata R. (2003): Perspektywy kredytowania gospodarstw rolniczych przez banki spółdzielcze w obszarze rolnictwa rozdrobnionego, Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 2 (1) ss. 97-105.
 • Kawa M., Woźniak M. (2004): Miejsce spółdzielczości w rozwoju obszarów wiejskich [W:] Możliwości i bariery rozwoju działalności gospodarczej w obszarach wiejskich. Red. A. Czudec, G. Ślusarz, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, ss. 28-40.
 • Klepacki B.,. Łowicka A (2002): Przystosowanie gminnych spółdzielni do warunków gospodarki rynkowej, Prace Naukowe AE we Wrocławiu 941, t. 1, ss. 409-416.
 • Lewczuk A. (2000): Rola doradztwa w procesie kreowania nowego modelu spółdzielczości wiejskiej, Wieś i Rolnictwo 3 (108), ss. 61-66.
 • Pietrzak M. (2005): Porównanie zmian w ekonomice spółdzielni i pozostałych form prawnych działających w przemyśle mleczarskim w latach 1997-2002, Roczniki Naukowe SERiA t. VII, z. 2, ss. 164-171.
 • Rocznik Statystyczny 2003, GUS, Warszawa.
 • Sytuacja finansowa banków w 2004 r. Synteza. (2005). NBP, Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Warszawa.
 • Ustawa z 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości. (1990). Dz. U. nr 6, poz. 36

Notes

PL
Rekord w opracowaniu.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-6d0c0f5d-16ff-4a1b-8dcb-34d2d8c07dc1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.