Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 13[28] | 2 |

Article title

Przemysł spożywczy krajów Unii Europejskiej w latach kryzysu gospodarczego 2007-2011

Content

Title variants

EN
Food industry in the countries of the European Union during the economic crisis of 2007-2011

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem opracowania było przedstawienie zmian w przemyśle spożywczym w krajach Unii Europejskiej w latach kryzysu gospodarczego 2007-2011. Na podstawie danych zawartych na stronach Komisji Europejskiej i w biuletynach Data & trends of the European Food and Drink Industry przeanalizowano wielkości przemysłu spożywczego ogółem oraz w krajach Unii Europejskiej. Stwierdzono, że mimo kryzysu gospodarczego zmiany te były niewielkie.
EN
The purpose of this study was to present changes in the food industry in the countries of the European Union in the years of economic crisis, 2007-2011. On the basis of the data from the European Commission web pages and from the bulletin “Data & trends of the European Food and Drink Industry”, the size of the food industry in general and in the countries of the European Union was analyzed. It was found that despite the economic crisis, these changes were rather small.

Keywords

Year

Volume

Issue

2

Physical description

s.131-139,rys.,tab.,bibliogr.

Contributors

  • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Ostrowiec Świętokrzyski

References

  • Barro R. [1997], Makroekonomia Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 59.
  • Czyżewski A., Grzelak A. [2011], Rolnictwo w Polsce na tle sytuacji ogólnoekonomicznej w kraju w okresie kryzysu 2007-2009, Roczniki Nauk Rolniczych seria G, t. 98, s. 21.
  • http://ec.europa.eu
  • Kubiak E., Nakonieczna – Kisiel H [1999], Ekonomia Makroekonomiczne podstawy polityki gospodarczej, Wydawnictwo Samorządowe FRDL Warszawa, s. 43.
  • Morawski W [2003], Kronika kryzysów gospodarczych, Wydawnictwo TRIO, Warszawa, s. 9.
  • www.fooddrinkeurope.eu/documents/brochures/ciaa-data; odczyt: 11.02.2013
  • Orłowski . [2010], Przed nami trudne lata. Polskie przedsiębiorstwa, Lista 2000, Rzeczpospolita, Warszawa, s.4.
  • Wieliczko B. [2011], Oddziaływanie polityki fiskalnej na sytuację polskiego rolnictwa w latach 2002-2009,
  • Roczniki Nauk Rolniczych seria G, t. 98, s. 53.
  • Wojtyna A. [2010], Gospodarki wschodzące w obliczu kryzysu finansowego: duża odporność, czy podatność? Gospodarka Narodowa nr 9, s. 25.
  • www.encyklopediapwn.pl
  • http://www.food.rsi.org.pl
  • www.mg.gov.pl
  • Zimniewicz K. [1990], Nauka o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa, s. 223–224.
  • Żelazowska-Przewłoka A.[2012], Handel zagraniczny w przemyśle spożywczym Unii Europejskiej w latach 2005-2009, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Problemy Rolnictwa Światowego, Tom 12 (XXVII), zeszyt 2, Warszawa, s. 160.

Notes

PL
Rekord w opracowaniu

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-6df49214-4add-4247-a7b2-e1021811c42f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.