Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 14[29] | 3 |

Article title

Znaczenie zarządzania identyfikowalnością wyrobów spożywczych dla konsumentów - badania i analiza

Content

Title variants

EN
The importance of traceability management food products for consumers - research and analysis

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W opracowaniu podjęto się wyjaśnienia problematyki identyfikowalności wyrobów spożywczych oraz przedstawienia wyników badania własnego z tego zakresu, przeprowadzonego na grupie konsumentów w 2013r. W części teoretycznej artykułu, powołano się na szereg aktów prawnych precyzujących zagadnienie możliwości odtworzenia historii wyrobu oraz podano przykłady funkcjonowania procesu identyfikowalności w skali globalnej. W praktycznej części artykułu, za pomocą wykresów oraz tabeli, przedstawiono ilościowe wyniki badań i podjęto się próby ich analizy, przedstawiając podsumowujące wnioskowanie.
EN
The study undertaken to clarify the issue of product traceability and present the results of their research in this field, carried out on a group of consumers in 2013. In the theoretical part of the article, cited a number of legal acts specifying issue traceability of the product and gives examples of the functioning of the traceability process on a global scale. In the practical part of the article, using charts and table, shows the quantitative results of tests and was taken to attempt to analyze them, finally presenting a summary conclusions.

Keywords

Year

Volume

Issue

3

Physical description

s.177-185,rys.,tab.,bibliogr.

Contributors

author
 • Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Politechnika Łódzka, Łódź
author
 • Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Politechnika Łódzka, Łódź

References

 • Czarniecka-Skubina E., Nowak D.[2012]: Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. System śledzenia ruchu i pochodzenia żywności jako narzędzie zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów. Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, ss. 21-24.
 • PN-EN ISO 22000:2006 - System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności.
 • PN-EN ISO 22005:2007 - Identyfikowalność w Łańcuchu Pasz i Żywności.
 • PN-EN ISO 9000:2006 - System Zarządzania Jakością – terminy i definicje.
 • PN-EN ISO 9001:2009 - System Zarządzania Jakością – wymagania.
 • Rábade L.A., Alfaro J.A.[2006]: Buyer – supplier relationship’s influence on traceability implementation in the vegetable industry. J. Purchasing & Supply Management nr 12/2006.
 • Rozporządzenie nr 178/2002/WE z 28 stycznia 2002r.
 • Śliwczyński B. [2008]: Gwarancja bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw żywności. Przemysł Spożywczy nr 7/2008.
 • Sokołowski G. [2005]: Traceability – nowe wymagania prawa unijnego. Przemysł Spożywczy nr 7/2005.

Notes

PL
Rekord w opracowaniu

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-6e792877-4feb-4c46-8915-0856fbc17ec0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.