Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2007 | 02(17) |

Article title

Subsydia eksportowe i ich oddziaływanie na światowy handel rolny

Authors

Content

Title variants

EN
Export subsidies and their effect on global agricultural trade

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł koncentruje się na analizie ekonomicznych mechanizmów subsydiów eksportowych, które współcześnie stosowane są w handlu rolnym. Wywołują one wiele negatywnych efektów, prowadząc do nieefektywnej alokacji zasobów w skali międzynarodowej. Porozumienie osiągnięte pomiędzy krajami członkowskimi WTO dotyczy m.in. rozłożonej w czasie eliminacji subsydiów eksportowych. Coraz częściej podejmuje się zatem badania nad potencjalnymi skutkami rezygnacji ze stosowania subsydiów eksportowych. W artykule zaprezentowano ich niewielki przegląd.
EN
The article concentrates on the analysis of economic mechanisms of export subsidies, which are currently used in agricultural trade. They induce numerous negative effects, leading to an ineffective allocation of resources on an international scale. The agreement reached in the recent years between WTO member states deals with, among others, a gradual elimination of export subsidies in a longer time span. Thus, more and more often research is done on the potential effects of resignation from using export subsidies. The article presents their short overview.

Keywords

Year

Volume

Physical description

s.294-303,rys.,tab.,bibliogr.

Contributors

author
  • Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok

References

Notes

PL
rekord w opracowaniu

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-7247067d-3ef8-4190-9a24-e79b725f185f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.