PL EN


2006 | 15 |
Article title

Opłacalność i perspektywy produkcji miodu w Polsce

Content
Title variants
EN
The profitability of and perspectives for honey production in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Polskie pszczelarstwo ma po załamaniu datującym się od lat 80-ych zeszłego wieku szanse na rozwój dzięki subsydiom z Unii Europejskiej. Jednakże typowe pasieki są zbyt małe, by dochód z nich zapewnił utrzymanie rodzinie pszczelarza. Pszczelarstwem zajmują się w większości osoby starsze, traktując to raczej jako hobby niż źródło dochodu, ale ostatnio średni wiek pszczelarzy się obniża.
EN
This article deals with beekeeping, which is a very important element of agriculture. The most important role of bees in the environment is plant pollination. Bee colonies produce honey, propolis, bee’s wax and bee bread. The situation in beekeeping in Poland worsened in the middle of the eighties. The number of apiaries decreased 4 times, whereas the number of bee hives decreased 3 times by the end of the nineties. Almost 60% of apiaries have 20 or less bee colonies. Such apiaries cannot become the base of the beekeeper’s family livelihood. Only beekeepers that have at least 100 colonies and can get income outside the apiary may have income high enough to fully support their families. They also have to sell honeybees’ products directly to customers. Authors’ estimates and calculations prove that Polish bee keeping has a chance to develop in the future. On one hand, Polish beekeepers have a chance to get subsidies from the EU. On the other hand, they also have a possibility to gain profits selling their products.
Keywords
Year
Volume
15
Physical description
s.58-68,rys.,tab.,wykr.,bibliogr.
Contributors
 • Pracownia Hodowli Owadów Użytkowych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
author
References
 • Jairisz N. (1966): Pczeły – krylatyje farmaceuty. Wyd. „Nauka”, Moskwa.
 • Mały poradnik zarządzania gospodarstwem rolniczym. (1997- 2002 passim). 4 – 9, IERiGŻ, Warszawa.
 • Mazak S (1975): Barć odrzańska ma około 2055 lat. Pszczelarstwo 11, ss. 18–20.
 • Nogal W. (1999): Stan pszczelarstwa w Polsce. Pszczelarz Polski 2.
 • Pszczelnictwo. (1998). Prabucki J. (red.). Wydawnictwo Promocyjne „Albatros”, Szczecin.
 • Rocznik statystyczny rolnictwa 1986. (1986). GUS, Warszawa.
 • Rocznik statystyczny rolnictwa 1998. (1998). GUS, Warszawa.
 • Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich 2005. (2005). GUS, Warszawa.
 • Rolnictwo 2003. (2003). Tryb dostępu: www.stat.gov.pl.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu. (2003). Dz. U. 181 poz. 1773.
 • Rynek Cukru. Stan i Perspektywy. Nr 16-25, MRiRW, ARR, IERiGŻ, Warszawa.
 • Szot E. (2001): Wszystko o miodzie pszczołach i pszczelarzach. Boss Rolnictwo 38.
 • Wyniki oceny terenowej pszczół za lata 2002–2003. (2004). Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, Warszawa.
Notes
PL
Rekord w opracowaniu.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-from-agro-72ae46e7-efdc-4c93-97ed-6c6259b5dabd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.