Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 07(22) |

Article title

Perspektywy rozwoju ochrony zbóż w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej

Content

Title variants

EN
Prospects of the cereal crops protection development in Poland after the accession to the European Union

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Ochrona roślin jest ważnym elementem w produkcji zbóż. Prawidłowo wykonane zabiegi ochrony roślin są bezpieczne dla konsumentów i środowiska, ograniczają straty plonu i zapewniają zysk dla producenta. W pracy przedstawiono zmiany, jakie wystąpiły w ochronie zbóż po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej oraz plany na dalsze lata, zgodne ze standardami unijnymi.
EN
Plant protection is a very important element of the cereal production. Properly executed plant protection treatments are safe for consumers and the environment. They reduce yield losses and ensure a profit for the producer. The paper presents the plant protection changes after Polish accession to the European Union as well as the plans for the future in this field being in agreement with the EU standards.

Year

Volume

Physical description

s.32-37,tab.,bibliogr.

Contributors

  • Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-75780107-9371-4ac6-a48c-495b0ea5cb61
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.