PL EN


2014 | 14[29] | 1 |
Article title

Polski i światowy rynek malin i ich przetworów

Authors
Content
Title variants
EN
Polish and global market of raspberries and their preserves
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Maliny stają się istotną ofertą eksportową Polski. Międzynarodowy handel świeżymi owocami jest jednak ograniczany przez ich trwałość i przeważnie odbywa się pomiędzy krajami blisko siebie położonymi. Większa część obrotów malinami przypada na ich mrożonki. Ta grupa produktów jest silną stroną naszego kraju. Dzięki temu Polska systematycznie zdobywa coraz większy udział w rynku. Artykuł ma na celu przeanalizowanie zmian zachodzących w zbiorach i obrotach malinami na świecie. Zidentyfikowani zostaną główni eksporterzy oraz odbiorcy tych owoców jak i wytwarzanych z nich mrożonek. Ponadto określona zostanie pozycja Polski na rynku światowym i unijnym ze wskazaniem najważniejszych konkurentów naszego kraju.
EN
Raspberries become an important part of Polish export offer. International trade of fresh raspberries is however, limited due to their vulnerability to damages. Consequently the international trade involves mostly countries in the neighborhood. The main part of raspberries sales falls on frozen fruits. Frozen raspberries production in Poland is developed very well. That is why our country increases its share in the global market. An article has aimed to analyze the changes in harvest and global trade of raspberries. Main global exporters and producers of fresh raspberries will be identified, as well as the receivers of frozen raspberries. Furthermore the polish position on the global market will be described, with pointing out the main competitors of our country.
Keywords
Year
Volume
Issue
1
Physical description
s.148-156,rys.,wykr.,bibliogr.
Contributors
author
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
References
 • Danek J. [2009]: Uprawa maliny i jeżyny, Hortpress, Warszawa, s. 74.
 • Nosecka B. (red.) [2012]: Sytuacja na światowym rynku wybranych produktów ogrodniczych i jej wpływ na polski rynek ogrodniczy. Program Wieloletni 2011-2014, Raport nr 39, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Rynek owoców i warzyw. Stan i perspektywy. Nr 24. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2004 r.
 • Rynek owoców i warzyw. Stan i perspektywy. Nr 43. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2014 r.
 • Zaremba Ł. [2009] Produkcja i handel zagraniczny owocami jagodowymi na świecie w latach 1999-2007, Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy nr 536, IERIGŻ-PIB, Warszawa.
 • www.comtrade.un.com
 • www.faostat.fao.org
 • www.fresh-market.pl
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/international_trade/data/database
 • http://www.kups.org.pl/index/?id=e205ee2a5de471a70c1fd1b46033a75f
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-from-agro-75a7e18a-75be-4b20-8783-2d91882339f6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.