Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2008 | 04(19) |

Article title

Analiza wskaźników płynności i zadłużenia indywidualnych gospodarstw rolnych

Authors

Content

Title variants

EN
Liquidity and debt ratio analysis of individual farms

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W pracy badano wskaźniki finansowe indywidualnych gospodarstw rolnych integrowanych w systemie FADN. Gospodarstwa pochodziły z regionu FADN Mazowsze i Podlasie. Szczególną uwagę zwróconą na płynność finansową i zadłużenie. Wskaźniki płynności finansowej osiągnęły najwyższe wartości w gospodarstwach małych, średnio-małych i średnio-dużych. Wskaźniki płynności były wyższe od tych proponowanych w literaturze. Natomiast wskaźniki zadłużenia były najwyższe w gospodarstwach bardzo małych i bardzo dużych. Gospodarstwa rolne nie wykorzystują w pełni posiadanych zasobów finansowych.
EN
Financial ratios in farms integrated in FADN system were analyzed in the paper. The farms were situated in the Mazowsze and Podlasie regions. A particular attention was paid to liquidity and debt ratios. The liquidity ratios achieved the highest value in small, average-small and average-big farms. The liquidity ratios were higher than proposed in literaure. But, the debt ratios were the highest in very small and very large farms. Farms do not use in full their financial resources.

Year

Volume

Physical description

s.75-82,rys.,bibliogr.

Contributors

author
  • Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-78ecd0f7-6de8-4c2e-ac96-6ddf071487ca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.