Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2006 | 15 |

Article title

Zmiany wybranych elementów rynku mięsa drobiowego w Polsce na tle pozostałych krajów UE

Content

Title variants

EN
Changes in selected elements of the chicken meat market in Poland against the background of markets in the other EU countries

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem pracy było porównanie wybranych elementów rynku mięsa drobiowego w Polsce i w pozostałych krajach członkowskich Unii Europejskiej w latach 1961-2003. Zebrano dane statystyczne z FAOSTAT-u i obliczono podstawowe statystyki, a także wskaźniki uzależnienia od importu. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że zarówno w Polsce jak i w pozostałych krajach UE wzrastało spożycie mięsa drobiowego, w Polsce szczególnie na niekorzyść mięsa wołowego. Największym importerem drobiu jest Wielka Brytania, a eksporterem Holandia. Najmniej drobiu importuje i eksportuje Malta.
EN
The aim of the paper was to compare selected elements of poultry meat market in Poland and in the other European Union countries in years 1961 through 2003. The statistical data were collected from FAOSTAT. Basic trade statistics and the dependence on imports were calculated. It turned out that both in Poland and in the other EU countries the consumption of the chicken meat grew up, in Poland particularly replacing the consumption of beef meat. Great Britain is the largest importer of poultry and the largest exporter is the Netherlands. Malta imports and exports the least amounts of poultry.

Keywords

Year

Volume

15

Physical description

s.254-260,rys.,tab.,wykr.,bibliogr.

Contributors

author
  • Katedra Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania w Gospodarce Żywnościowej, Akademia Techniczno-Rolnicza, ul.Kaliskiego, bud. 3.1., 85-796 Bydgoszcz
author

References

  • Cichocka A. (2006, data odczytu): Miejsce mięsa w diecie. Tryb dostępu : http://www.poradnikmedyczny.pl.
  • Kijowski J. (2006, data odczytu): Bezpieczeństwo zdrowotne i jakość żywieniowa mięsa drobiowego i jaj. Tryb dostępu: http://gastrona.pl.
  • Badania indywidualnego spożycia żywności i stanu odżywienia w gospodarstwach domowych. (2003). IŻiŻ, Warszawa, ss. 51-52.
  • Wyżywienie w Polsce na tle innych krajów. (1997). Warszawa, ss. 6-7.

Notes

PL
Rekord w opracowaniu

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-7a8faade-c4e6-4ccc-8cd1-0d6698e6523a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.