Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 11(26) | 2 |

Article title

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR) w sferze agrobiznesu

Content

Title variants

EN
Corporate Social Responsibility (CSR) in area of agribusiness

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W Polsce koncepcja CSR (Corporate Social Responsibility) jest nadal mało popularna, zwłaszcza w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach z różnych branż, w tym z branży agrobiznesu. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z relacją etyki biznesu i społecznej odpowiedzialności oraz istoty tej koncepcji. W drugiej części opracowania przedstawione zostały przykłady przedsiębiorstw ze sfery agrobiznesu, które wdrażają w swojej działalności zasady odpowiedzialnego biznesu.
EN
In Poland, the concept of CSR (Corporate Social Responsibility) is still not very popular, especially in micro, small and medium sized enterprises from various industries, including the agribusiness industry. This article presents the basic issues related with the relationship between the business ethics and the corporate social responsibility as well as the essence of the concept. In the second part of the paper, examples are presented from the sphere of agri-business companies, which implement in their business the principles of CSR.

Year

Volume

Issue

2

Physical description

s.146-155,bibliogr.

Contributors

author
  • Katedra Ekonomiki i Edukacji, Komunikowania i Doradztwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-7c65535d-c82a-4f18-a56c-f435be22350f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.