PL EN


2006 | 15 |
Article title

Oddziaływanie wsparcia finansowego środkami UE na sytuację dochodową polskiego rolnictwa

Authors
Content
Title variants
EN
Influence of EU financial support on agricultural incomes in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Istotnym elementem wpływającym od roku 2004 na sytuację dochodową polskiego rolnictwa są dopłaty bezpośrednie. Płatności bezpośrednie do gruntów rolnych funkcjonują w ramach pierwszego filaru Wspólnej Polityki Rolnej UE. Podstawową funkcją tej formy finansowania jest wsparcie dochodów z działalności rolniczej. Średnia wielkość tej płatności w badanych gospodarstwach wynosiła 3862 zł. Największy udział płatności bezpośrednich do gruntów rolnych w dochodzie z gospodarstwa rolniczego występował w gospodarstwach najmniejszych obszarowo.
EN
The crucial element which has influenced incomes in Polish agriculture since 2004 is direct payments. Direct payments for the rural areas are central to the Common Agricultural Policy of EU. The primary function of such funds is supporting the agricultural incomes. The average amount of the payment in the investigated farms was 8324 PLN. The biggest share of direct payments for agricultural lands in farm income was received by the smallest farms.
Keywords
Year
Volume
15
Physical description
s.170-177,rys.,tab.,bibliogr.
Contributors
author
  • Zakład Agrobiznesu, Akademia Podlaska w Siedlcach, ul.Prusa 12, 08-110 Siedlce
References
  • Floriańczyk Z. (2003): Charakterystyka instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej oraz ich wpływ na dochody rodzin rolniczych. IERiGŻ Warszawa.
  • Informacja miesięczna z realizacji zadań ARiMR w 2006 roku. (2006). ARiMR, czerwiec.
  • Instrumenty wsparcia finansowego realizowane przez ARiMR w latach 2004-2006. Informator dla beneficjentów. (2004). Warszawa, ss. 19-20.
  • Klepacki B. (1997): Produkcyjne i ekonomiczne przystosowania gospodarstw prywatnych do zmian warunków gospodarowania. Wyd. SGGW, Warszawa.
  • Polska w Unii Europejskiej, doświadczenia pierwszego roku członkostwa. (2005). Łykawy R. (red.). Wydawnictwo Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą. (2005). Dz. U. 257, poz. 2157.
  • Woś A. (2004): Instrumenty polityki rolnej oraz ich skuteczność. [W: ] Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2003 roku. IERiGŻ, Warszawa.
  • Zegar J. S. (2004): Dochody w strategii rozwoju rolnictwa (na progu integracji europejskiej). IERiGŻ, Warszawa, ss. 165-170.
Notes
PL
Rekord w opracowaniu.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-from-agro-7e032274-eba5-41b0-baef-e9a65f626f82
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.