PL EN


2012 | 12[27] | 4 |
Article title

Wpływ akcesji do UE na zmiany polskiej produkcji ogrodniczej i handlu zagranicznego produktami ogrodniczymi oraz na poziom wybranych wskaźników konkurencyjności tego sektora

Authors
Content
Title variants
EN
Impact of the Polish accession to the EU on changes in the foreign trade and production of horticultural products as well as on the level of sector’s certain competitiveness indices
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono zmiany eksportu i importu owoców, warzyw i ich przetworów w Polsce po przystąpieniu do UE, a także wpływ zwiększonych obrotów handlu zagranicznego na kształtowanie się tendencji w produkcji świeżych i przetworzonych produktów ogrodniczych. Analizie poddano też zmiany poziomu wybranych wskaźników zewnętrznej konkurencyjności sektora ogrodniczego. Wskaźniki te dotyczą głównie wzajemnych relacji eksportu i importu oraz udziału eksportu i importu w krajowej produkcji i podaży produktów ogrodniczych.
EN
The influence of accession to the EU on the development of foreign trade in fruit, vegetables and their preserves in Poland is presented in the paper. The impact of larger exports and imports on the tendencies in production of fresh and processed horticultural products was also analysed as well as the influence of accession on the level of certain indices used to measure competitiveness at sector level. They were mainly the mutual relations of exports and imports and their contribution to the domestic production and supply of horticultural products.
Keywords
Year
Volume
Issue
4
Physical description
s.114-123,rys.,wykr.,bibliogr.
Contributors
author
  • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
author
References
Notes
PL
Rekord w opracowaniu
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-from-agro-8035e1f6-5338-40bd-b2ae-d681e37f97a2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.