Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 15[30] | 1 |

Article title

Gospodarowanie różnorodnością biologiczną na terenach leśnych włączonych do sieci Natura 2000 - zarys koncepcji

Content

Title variants

EN
Management of biodiversity in the forests involved in the Natura 2000 network - conceptual outline

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W pracy zajęto się opisem ekonomicznych warunków, w jakich idea ochrony bioróżnorodności leśnej może być skutecznie realizowana. Przede wszystkim skoncentrowano się na nowych formach regulacji gospodarki zasobami leśnymi mających na celu zachowanie i pomnażanie różnorodności biologicznej na terenach leśnych włączonych do sieci Natura 2000. W następnej kolejności dokonano analizy implikacji ekonomicznych związanych z wprowadzaniem różnego typu regulacji zarówno od strony metodologicznej, jak i dodatkowych kosztów, jakie obarczą gospodarstwo leśne w takich przypadkach. W tym celu wykorzystano znany w teorii zarządzania model Przełożony-Podwładny. Warto zaznaczyć, że w leśnictwie naszego kraju tego typu narzędzie analizy nie było dotychczas stosowane.
EN
The paper briefly describes the economic context in which the conservation of forest biodiversity is to take place. We focus on the new forms of regulation of forest resource management which has the goal of maintaining or improving biological diversity within the European Network Natura 2000. Next we analyze their implications for development on both the methodologies of management and the extra costs that forest owners and managers may have to bear. We base our study on the principal of joint production. We then concentrate on the possible application of a Principal- Agent model. We have to note that in Poland this type of tool has not been implemented yet.

Keywords

Year

Volume

Issue

1

Physical description

s.90-105,rys.,bibliogr.

Contributors

author
 • Zakład Ekonomiki Leśnictwa, Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
author
 • Zakład Ekonomiki Leśnictwa, Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
author
 • Zakład Ekonomiki Leśnictwa, Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

References

 • Bostedt G., Mattsson L. [1996]:Confrontation or Compromise? Determining Appropriate Institutions for Environmental Conflict Resolution. Journal of Forest Economics. Vol.2, No. 2.
 • Gantioler S., Brik P., Rayment M., Bassi S., Kettunen M., McConville A. [2010]: Financing Natura 2000 – Financing needs and socio-economics benefits resulting from investment in the network. Background Paper for the Conference on “Financing Natura 2000”, 15-16 July 2010, DG Environment Contract ENV.B.2/SER/2008/0038. Institute for European Environmental Policy / GHK / and Ecologic, Brussels.
 • Gruchała A., Piekutin J., Płotkowski L. [2013]: Ekonomiczne konsekwencje funkcjonowania sieci Natura 2000. Maszynopis dokumentacji, Zakład Ekonomiki Leśnictwa SGGW, Warszawa.
 • Klemperer D.W. [2003]: Forest Resource Economics and Finance. Virginia Polytechnic Institute and State University, Collague of Natural Resources.
 • Klocek A., Płotkowski L. [1998]: Las i jego funkcje jako dobro publiczne. W „Las, człowiek, środowisko”, materiały i dokumenty Kongresu Leśników Polskich, Warszawa.
 • Leśnictwo 2012.Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
 • Mankiv N.G., Taylor M.P. [2009]: Mikroekonomia. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Marszałek T. [1999]: Nasze dziedzictwo leśne. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa.
 • Mattsson L. Li C. Z [1993]: The non-timber value of northern Swedish forests: An economics analysis. Scandinavien Journal of Forest Research nr 8.
 • Mattsson L., Li C. Z [1994]: How do different forest management practices affect the non-timber value of forests? – An economics analysis. Journal of Environmental Management nr 26.
 • Miller H. G., Płotkowski L. [1994]: Polityka leśna i gospodarowanie zapasem rosnącym. Oficyna Wydawnicza „Oikos” sp. z o.o., Warszawa.
 • Pearse P., H. [1990]: Introduction to Forestry Economics. University of British Columbia Press, Vancouver.
 • Płotkowski L. [1996]: Teoretyczne podstawy analizy kosztów i korzyści oraz kryteria oceny przedsięwzięć gospodarczych w leśnictwie. Sylwan nr 6.
 • Posavec S., Beljan K., Lovrić M. [2011]: Model of Compensation Payment to the Owners on Nature 2000 Forest Sites. Glasnik za šumske pokuse. Vol. 44, str. 1-64.Sveucilište u Zagrebu, Šumarski Fakultet.
 • Szabla K. [2012]: Wpływ statusu lasów ochronnych i chronionych na ograniczenie użytkowania drewna w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. W „Przyrodnicze i gospodarcze aspekty produkcji oraz wykorzystania drewna – stan obecny i perspektywy”. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-856f608c-5213-449e-8be9-369fcb8a48e6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.