PL EN


2006 | 15 |
Article title

Opodatkowanie rolnictwa w Polsce w świetle obowiązujących uregulowań

Authors
Content
Title variants
EN
Taxation of Polish agriculture according to the current law regulations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Obecnie obowiązuje w Polsce 11 ustaw podatkowych, z czego większość zawiera uregulowania dotyczące rolnictwa. Część z obowiązujących obecnie rozwiązań została wymuszona przystąpieniem do Unii Europejskiej i koniecznością implementacji jej uregulowań w zakresie podatków pośrednich, do przepisów krajowych. W polskim rolnictwie pozostają jednak obszary zupełnie nieopodatkowane, głównie dochody z działalności rolniczej. Należy więc oczekiwać, że w przyszłości nastąpią zmiany w tym zakresie.
EN
Current tax regulations regarding the Polish agricultural sector must be adjusted to the macroeconomic and social environment. In the future a tax on incomes from agriculture should be inroduced which would help to better manage the national economy. It can be difficult and cause many problems, especially social.
Keywords
Year
Volume
15
Physical description
s.161-169,bibliogr.
Contributors
author
  • Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 166, 02-778 Warszawa
References
  • Kubacki R. (2006): Leksykon podatku dochodowego od osób fizycznych. Oficyna wydawnicza Unimex, Wrocław.
  • Podstawka M. (2000): System podatkowy w rolnictwie. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  • Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. (1983). [Tekst jednolity, stan prawny na dzień 01.01.2006 r.].
  • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. (1984). [Tekst jednolity, stan prawny na dzień 01.01.2006 r.].
  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. (1991a). [Tekst jednolity, stan prawny na dzień 01.01.2006 r.].
  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, [tekst jednolity, stan prawny na dzień 01.01.2006.] (1991b).
  • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. (2000). [Tekst jednolity, stan prawny na dzień 01.01.2006 r.].
  • Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (2004a). Dz. U. 29, poz. 257 i 68, poz. 623. [Stan prawny na 01.01.2006 r.].
  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, (2004b). Dz. U. 54, poz. 535. [Stan prawny na dzień 01.01.2006 r.].
Notes
PL
Rekord w opracowaniu
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-from-agro-85a6c2ac-97c6-45dc-9e1e-26b7947fa167
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.