PL EN


2013 | 13[28] | 3 |
Article title

Zmiany w sektorze bankowości spółdzielczej w Europie w latach 2004-2011

Authors
Content
Title variants
EN
Changes in the sector of the cooperative banking in Europe during 2004-2011
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Sektor bankowości spółdzielczej w Europie zajmuje ważną pozycję w systemie bankowym od wielu lat, choć jego rola w poszczególnych krajach jest zróżnicowana. Pomimo zmniejszenia liczby banków spółdzielczych w latach 2004-2011, liczba ich placówek wzrosła. W ostatnich latach dynamicznie przybyło członków i klientów banków spółdzielczych. Banki spółdzielcze zwiększyły ilość zatrudnionych i posiadanych aktywów. W latach 2004-2011 omawiane banki podwoiły swoje depozyty (do 3,9 bln euro) i udzieliły ponad dwukrotnie wyższych kredytów (o wartości 4,0 bln euro).
EN
The sector of cooperative banking in Europe has occupied an important position in the banking system for many years, though its role in individual countries differs. Despite the reduction of the number of cooperative banks between 2004-2011, the number of their outposts increased. In recent years, members and customers of cooperative banks have grown dynamically. The cooperative banks increased the quantity of engaged and possessed assets. In the years 2004-2011, the discussed banks doubled their deposits (to 3,9 bln euro) and granted more than two times the number of loans (worth about 4 bln euro).
Keywords
Year
Volume
Issue
3
Physical description
s.232-242,rys.,tab.,bibliogr.
Contributors
author
 • Katedra Bankowości, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
References
 • Funkcjonowanie spółdzielczych grup bankowych w Polsce i wybranych krajach europejskich. [2008]: Gospodarowicz A. (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 14.
 • McCarroll V., Habberfield S. [2012]: The outlook for co-operative banking in Europe 2012. Banking on values, building on agility. Oliver Wyman. [Tryb dostępu:] http://www.oliverwyman.com/the-outlook-forcooperative-banking-in-europe-2012.htm#.UeaGTW0SqZR. [Data odczytu: 20.6.2013].
 • Kata R. [2011]: Endogeniczne i instytucjonalne czynniki kształtujące powiązania finansowe gospodarstw rolnych z bankami. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Kata R. [2003]: Rola banków spółdzielczych w finansowaniu rolnictwa regionu podkarpackiego. FOSZE, Rzeszów.
 • Key Statistics of European Association of Co-operative Banks (EACB) [2013]. [Tryb dostępu:] http://www.eacb.coop/en/home.html [Data odczytu: 20.6.2013].
 • Magdoń A. [2009]: Systemic and structural transformations of cooperative banking in Poland. Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stalowa Wola.
 • Słojewska A. [2013]: Likwidacja banków po europejsku. Rzeczpospolita. 11.7.2013, s. B2.
 • Szambelańczyk J. [2006]: Banki spółdzielcze w Polsce w procesach zmian systemowych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Szyszko M. [2009]: Banki spółdzielcze. [w:] Przybylska-Kapuścińska W. (red.): Pośrednictwo finansowe, CeDeWu, Warszawa.
 • Wandel E. [1998]: Banken und Versicherungen im 19. Und 20. Jahrhundert, [w:] Enzyklopädie Deutscher Geschichte, t. 45, Oldenbourg Verlag, Monachium.
 • Współczesna bankowość spółdzielcza. [2012]: A. Szelągowska (red.). CeDeWu, Warszawa, s. 55-63.
 • Zsebesi Z. [2013]: Więcej Węgier na Węgrzech – w bankach, hazardzie i aptekach. [Tryb dostępu:] http://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/analizy/wiecej-wegier-na-wegrzech/ [Data odczytu: 10.7.2013].
Notes
PL
Rekord w opracowaniu
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-from-agro-8ad97835-cffa-4dbc-a72d-bf10b192e8ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.