PL EN


2014 | 14[29] | 1 |
Article title

Zmiany zapotrzebowania na białko paszowe w kontekście rozwoju produkcji zwierzęcej i sytuacji na światowym rynku surowców wysokobiałkowych

Content
Title variants
EN
Changes in demand for protein feed in the context of the development of animal production and the situation on the world market for raw materials of high protein
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Analiza potrzeb żywieniowych poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich uwidacznia problemy z zaspokojeniem zapotrzebowania na białko paszowe, zwłaszcza w chowie trzody chlewnej i w produkcji drobiarskiej. Biorąc pod uwagę tendencje rozwojowe w sektorze zwierzęcym oraz w produkcji pasz stwierdza się, że pokrycie zapotrzebowania na białko paszowe ze źródeł krajowych nie jest możliwe. Rosnące zapotrzebowanie na pasze wysokobiałkowe jest zaspokajane poprzez coraz większy ich import. W związku z tym coraz większe znaczenie dla krajowego rynku pasz i produkcji zwierzęcej, mają zmiany zachodzące na światowym rynku surowców wysokobiałkowych.
EN
The analysis of the nutritional needs of different species of livestock exposes the problems of satisfying the demand for protein feed, especially in the farming of pigs and poultry production. Taking into account the development of the animal sector and in the production of animal feed, it is concluded that the coverage of feed protein needs from domestic sources is not possible. The growing demand for high-protein feed is met by increasing their imports. Due to the increasing importance of the domestic market for feed and livestock production are changes taking place in the global market commodity crops.
Keywords
Year
Volume
Issue
1
Physical description
s.5-15,rys.,tab.,wykr.,bibliogr.
Contributors
 • Zakład Badań Rynkowych, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
author
 • Zakład Badań Rynkowych, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
References
 • Brzóska F. [2009]: Czy istnieje możliwość substytucji białka GMO innymi surowcami białkowymi (Część II), Wiadomości Zootechniczne, R. XLVII, 2,.s. 3-11.
 • Buraczewska L., Buraczewski S.[2004] Żywienie zwierząt i paszoznawstwo, Tom I, Warszawa, PWN, s. 268-269.
 • Buraczewski S. [2004]: Żywienie zwierząt i paszoznawstwo, Tom I, PWN, s 55.
 • Dane CAAC – Centrum Analityczne Administracji Celnej.
 • Dane CIHZ – Centrum Informatyczne Administracji Celnej.
 • Dzwonkowski W., Hryszko K. [2011]: Raport o sytuacji na światowym rynku pasz wysokobiałkowych ze szczególnym uwzględnieniem produkcji roślin GMO, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Dzwonkowski W., Łopaciuk W., Krzemiński M. [2008]: Wpływ uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, środowiskowych oraz zmian zachodzących na rynku światowym na rozwój rynku zbóż, roślin oleistych i wysokobiałkowych w Polsce. Ekspertyza przygotowana dla MRiRW.
 • Dzwonkowski W., Łopaciuk W., Krzemiński M., Bodył M. [2013]: Analiza Rynek Pasz. Stan i Perspektywy nr 33, Warszawa, IERiGŻ-PIB, ARRR, MRiRW.
 • FEFAC, http://www.fefac.eu.
 • Fizyczne Rozmiary Produkcji Zwierzęcej: Materiały Źródłowe - Główny Urząd Statystyczny. Warszawa: GUS, 1998-2013.
 • James C.[2012]: Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2012. ISAAA Brief No. 44. ISAAA: Ithaca, NY.
 • Knight J., Yao Y., Yueh L.[2011]: Economic Growth in China: Productivity and Policy, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, no. 73, 2011.
 • Seremak-Bulge J. Hryszko K. [2008]: Ekonomiczne skutki potencjalnego zakazu stosowania genetycznie zmodyfikowanych roślinnych surowców paszowych ze szczególnym uwzględnieniem śruty sojowej, ekspertyza wykonana dla MRiRW, Normy żywienia drobiu, [1996]: Omnitech Press, Warszawa.
 • Normy żywienia koni : zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz : praca zbiorowa [1997]. Polska Akademia Nauk. Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego. - Wydanie 2 zmienione i uzupełnione. Jabłonna k. Warszawy.
 • Normy żywienia świń, [1993]: Omnitech Press, Warszawa, Normy żywienia bydła i owiec systemem tradycyjnym, [1993]: Instytut Zootechniki. Kraków. Produkcja Podstawowych Upraw Pastewnych według Województw i Grup Producentów [1991-1998], Materiały Źródłowe - Główny Urząd Statystyczny. Warszawa
 • Produkcja Podstawowych Upraw Rolnych [1995-2013], Materiały Źródłowe - Główny Urząd Statystyczny. USDA– FAS, http://www.fas.usda.gov.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-from-agro-8cb91c5a-d3cb-4e9f-9384-f2d7c72dd4c1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.