Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2007 | 02(17) |

Article title

Rynek bioetanolu i jego rozwój w Unii Europejskiej

Authors

Content

Title variants

EN
Bioethanol market and its development in the EU

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Rynek bioetanolu w UE nieodwołalnie wszedł w nową erę wprowadzoną przez unijną Dyrektywę Biopaliwa. Większość rządów zdecydowało się na wprowadzenie obowiązkowego dodawania biokomponentów do paliw, kontynuując polityczne wsparcie dla odnawialnych źródeł energii, aby przekonać przemysł do budowy nowych jednostek produkcji bioetanolu. Dodatkowo powszechnie wprowadzono zwolnienia biopaliw z akcyzy, w różnej wysokości w zależności od państwa członkowskiego. Największymi producentami bioetanolu są Hiszpania, Francja i Niemcy, wkrótce po realizacji ambitnych planów rozwoju produkcji dołączą do nich Wielka Brytania, Włochy i Holandia. Na początku 2007 r. zdolności produkcyjne Unii wynosiły 2,8 miliarda litrów bioetanolu2, i ulegały szybkiemu wzrostowi. Roślinami używanymi w produkcji będzie nadal burak cukrowy i pszenica, wzrośnie udział kukurydzy. Utleniacz MTBE3 wykorzystywany w benzynach będzie coraz częściej zastępowany przez ETBE4, co zwiększy zapotrzebowanie na etanol.
EN
The EU bioethanol market has irrevocably entered the new era inaugurated by the Biofuels Directive. Most of the governments have decided to introduce mandatory ethanol blending into fuels to demonstrate their continuing political support for renewable energy sources and to encourage industry to create new production capacity of bioethanol. In addition there are tax exemptions, with various rates, applying to biofuels across the EU Member States. The largest quantities of bioethanol are produced in Spain, France and Germany, besides that the United Kingdom, Italy and the Netherlands have the ambition to join them in the nearest future as the result of their domestic policies of development. At the beginning of 2007 total ethanol fuel production capacity of the EU was estimated at 2.8 billion litres and production has been substantially increasing ever since. There are signs that sugar beet and wheat will remain as plants most frequently used by the industry and the importance of corn is likely to increase. The oxidant MTBE used in production of fuel is being replaced by ETBE more often, therefore the demand for ethanol will increase.

Keywords

Year

Volume

Physical description

s.371-380,tab.,bibliogr.

Contributors

author
  • Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, SGGW w Warszawie, Warszawa

References

Notes

PL
rekord w opracowaniu

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-8fc84afb-3ecf-4967-9871-7fc342b2a63c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.