PL EN


2009 | 08(23) |
Article title

Kredyty bankowe w strukturze zewnętrznych źródeł finansowania rolnictwa w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Bank credits in the structure of external sources of financing agriculture in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu dokonano analizy znaczenia kredytów bankowych w strukturze zewnętrznych źródeł finansowania rolnictwa, w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Badania wykazały, że kredyt bankowy pozostaje wciąż ważnym źródłem finansowania gospodarstw rolnych. Zainteresowanie rolników kredytami jest coraz częściej powiązane z absorpcją funduszy UE wspierających inwestycje i rozwój gospodarstw rolnych.
EN
Importance of bank credits in the structure of external sources of financing agriculture, in conditions of Polish membership in the European Union is analysed. The findings show that bank credits are continually the most important source of financing in agricultural farms. Farmers’ interest in bank credits is more often related to the absorption of European Union funds supporting investments and development of farms.
Year
Volume
Physical description
s.85-94,rys.,tab.,bibliogr.
Contributors
author
  • Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-from-agro-90df2396-77a8-4b2c-a8f5-7ab7861f9e90
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.