Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2006 | 15 |

Article title

Produkty regionalne szansą poprawy konkurencyjności polski w Unii Europejskiej

Authors

Content

Title variants

EN
Regional products as a chance for Polish competitiveness improvement in the European Union

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
This article presents an assessment of the potential for introducing Polish regional products in the European Union’s Common Market. The main advantages of Polish regional product entry to this market are the low costs of labour, big land resources, favourable age structure of population, traditional methods of agricultural production, natural rural landscape, big biodiversity, cultural and historical wealth. The main obstacles are the Polish law system and the lack of experience among Polish producers. The author thinks that Poland may become an acknowledged producer of cheeses, meat and meat preserves, fruits and vegetables, grains and their preserves as well as beverages.

Keywords

Year

Volume

15

Physical description

s.246-253,tab.,bibliogr.

Contributors

 • Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 161, 02-778 Warszawa

References

 • Adamowicz M., Jasiulewicz A. (2003): Znakowanie produktów spożywczych jako instrument marketingu i zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Czechowski P. (2002): Dostosowanie polskiego prawa rolnego i żywnościowego do standardów prawnych Unii Europejskiej. Ekonomia, Rynek-gospodarka-społeczeństwo 6. Nowy Dziennik Sp. z o.o., Warszawa.
 • Daszkiewicz A. (2006): Dobry smak pod ochroną. Farmer 3.
 • Figiel S., Kozłowski W., Pilarski S. (2001): Marketing w agrobiznesie. Marketing produktów żywnościowych II. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 • Gąsiorowski M. (2004): Europejski system oznaczania jakości produktów regionalnych. [W:] Rzeczpospolita produktów regionalnych. Red. Vinaver K. i Jasiński J. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Stowarzyszenie Solidarność Francja Polska, Fundacja Fundusz Współpracy, „Agro-Smak” Polsko-Amerykański Projekt Rozwoju Produktów Lokalnych, Międzynarodowe Centrum Badań nad Środowiskiem i Rozwojem w Paryżu, Białystok - Paryż.
 • Gąsiorowski M. (2004): Warunki przyznawania znaków pochodzenia i regulacje dotyczące ochrony produktów regionalnych w Polsce. [W:] Rzeczpospolita produktów regionalnych. Vinaver K. i Jasiński J. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Stowarzyszenie Solidarność Francja Polska, Fundacja Fundusz Współpracy, „Agro-Smak” Polsko-Amerykański Projekt Rozwoju Produktów Lokalnych, Międzynarodowe Centrum Badań nad Środowiskiem i Rozwojem w Paryżu, Białystok - Paryż.
 • Gralak A. (2003): Rola marketingu terytorialnego w rozwoju lokalnym i regionalnym. [W:] Marketing w strategiach rozwoju sektora rolno-żywnościowego. Adamowicz M. (red.). Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Jasiński J., Rzytki M. (2005): Produkty regionalne. Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa.
 • Krajewski K. (2003): Produkty regionalne jako szansa konkurencyjności polskich firm sektora żywnościowego na wspólnym rynku Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe SERiA tom 5, zeszyt 3, Warszawa-Poznań-Koszalin.
 • Pogoda M., Szkiruć A. (2005): Co zawiera europejski rejestr produktów regionalnych i tradycyjnych. [W:] O produktach tradycyjnych i regionalnych. Możliwości a polskie realia. Gąsiorowski M. (red.). Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa.
 • Russak G. (2005): Idea produktów regionalnych i lokalnych w Unii Europejskiej. [W:] O produktach tradycyjnych i regionalnych. Możliwości a polskie realia. Gąsiorowski M. (red.). Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa.
 • Tyszkiewicz S. (2003): Tendencje rozwoju prawa żywnościowego Unii Europejskiej. [W:] Rynek produktów żywnościowych u progu integracji z Unią Europejską. Kłosiewicz-Górecka U. (red.). Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, Warszawa.
 • Vinaver K. (2004): Filozofia ochrony i rozwoju produktów regionalnych i tradycyjnych w Unii Europejskiej. [W:] Rzeczpospolita produktów regionalnych. Vinaver K. i Jasiński J. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Stowarzyszenie Solidarność Francja Polska, Fundacja Fundusz Współpracy, „Agro-Smak” Polsko-Amerykański Projekt Rozwoju Produktów Lokalnych, Międzynarodowe Centrum Badań nad Środowiskiem i Rozwojem w Paryżu, Białystok – Paryż.
 • Vinaver K., Jasiński J. (2004): Rynek produktów regionalnych w wybranych krajach Unii Europejskiej. [W:] Rzeczpospolita produktów regionalnych. Vinaver K. i Jasiński J. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Stowarzyszenie Solidarność Francja Polska, Fundacja Fundusz Współpracy, „Agro-Smak” Polsko-Amerykański Projekt Rozwoju Produktów Lokalnych, Międzynarodowe Centrum Badań nad Środowiskiem i Rozwojem w Paryżu, Białystok - Paryż.
 • Vinaver K., Szklarek J. (2004): Komercjalizacja produktów lokalnych. [W:] Rzeczpospolita produktów regionalnych. Vinaver K. i Jasiński J. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Stowarzyszenie Solidarność Francja Polska, Fundacja Fundusz Współpracy, „Agro-Smak” Polsko-Amerykański Projekt Rozwoju Produktów Lokalnych, Międzynarodowe Centrum Badań nad Środowiskiem i Rozwojem w Paryżu, Białystok - Paryż.

Notes

PL
Rekord w opracowaniu.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-945224ec-20ae-4489-9110-0740632f559f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.