PL EN


2011 | 11(26) | 1 |
Article title

Zmiany wydajności rolnictwa Polski i innych krajów Unii Europejskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Changes in agricultural productivity in Poland and in other European Union
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania była ocena zmian, jakie dokonały się w wydajności rolnictwa Polski i pozostałych krajów Unii Europejskiej w latach 2000-2008. Jak wykazała analiza danych EUROSTAT, wzrost wydajności ziemi w Polsce, podobnie jak w wielu nowo przyjętych krajach UE, był w badanym okresie większy niż w krajach tzw. starej Unii. Wzrost wydajności pracy był także charakterystyczny głównie dla nowych członków Wspólnoty, w tym dla Polski. W większości krajów wysoko rozwiniętych wydajność pracy w rolnictwie w badanym okresie utrzymywała się na poziomie niższym niż w 2000 roku. Jednak mimo tendencji wzrostu wydajności pracy i ziemi, wskaźniki te w Polsce pozostają nadal niższe niż w krajach UE-15.
EN
This paper identifies and examines the changes which took place in Polish agriculture productivity as well as in other European Union countries in the period of 2000-2008. According to an EUROSTAT data analysis concerning land productivity in Poland, greater increases of land productivity occurred in Poland and similarly in the new accessed EU countries than in the countries of ‘old Union’. A labour productivity increase was also characteristic for the new accessed EU countries including Poland. The majority of high developed countries noted a lower labour productivity compared with that in 2000. But apart from the increasing labour and land productivity tendencies, these values are in Poland still lower than in the EU-15 countries.
Year
Volume
Issue
1
Physical description
s.130-139,tab.,bibliogr.
Contributors
author
  • Katedra Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-from-agro-969bc610-73e0-4a77-99a5-5173d70d5d5a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.