Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 14[29] | 2 |

Article title

Relacja ziemia-praca w warunkach finansowego wsparcia rolnictwa na przykładzie wybranych krajów świata i Unii Europejskiej–15 po 1986 r.

Content

Title variants

EN
The relation land-labour conditioned the financial support of the agriculture on the example of chosen countries of the world and UE-15

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono zmiany zachodzące w alokacji zasobów ziemi i pracy w rolnictwie w 30. krajach, w tym UE-15. Zwrócono uwagę na zróżnicowanie w zachodzących przekształceniach w poszczególnych państwach wskazując na procesy dominujące i występujące osobliwości. Wskazano na znaczenie finansowego wsparcia na alokację zasobów w rolnictwie. Przedstawiono zależność pomiędzy jego zmianami a zmianami zasobu pracy, podkreślając, iż impulsy fiskalne oddziaływały na dynamikę realokacji tych zasobów.
EN
In the article one presented changes in the resource allocation of the land and the agricultural labour in 30 countries. One paid attention on the differentiation in these processes in countries. We presented dominant processes and curiosities. One evidenced the meaning of the financial support on the resource allocation in the agriculture. We presented the dependence among changes of the financial support and with changes of the supply of the work.

Keywords

Year

Volume

Issue

2

Physical description

s.31-42,tab.,bibliogr.

Contributors

author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań
author
 • Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra

References

 • Angusa A., Burgessa P. J., Morrisa J., Lingard J. [2009]: Agriculture and land use: Demand for and supply of agricultural commodities, characteristics of the farming and food industries, and implications for land use in the UK, “Land Use Policy”, vol. 26S.
 • Burgess P.J., Morris J. [2009]: Agricultural technology and land use futures: The UK case, “Land Use Policy”, vol. 26S.
 • Byerlee D. [1996]: Modern varieties, productivity, and sustainability: recent experience and emerging challenges, “World Development”, vol. 24.
 • Czyżewski A., Kułyk P. [2010]: Relacje między otoczeniem makroekonomicznym a rolnictwem w krajach wysoko rozwiniętych i w Polsce w latach 1991-2008, „Ekonomista”, nr 2.
 • Dennis E.S., Ellis J., Green A., Llewellyn D., Morell M., Tabe L., Peacock W.J. [2008]: Genetic contributions to agricultural sustainability, “Philosophical Transactions of the Royal Society”, vol. 363.
 • Diao X., Hazell P., Resnick D., Thurlow J. [2007]: The role of agriculture in development – Implications for Sub-Saharan Africa, Research report no. 153, International Food Policy Research Institute, Washington.
 • Fry G., Gustavsson R. [1996]: Testing landscape design principles: the landscape laboratory, [w:] R. H. G. Jongman (red.) Ecological and Landscape Consequences of Land Use Change in Europe, Proceedings of the first ECNC seminar on Land Use Change and its Ecological Consequences, ECNC publication series on Man and Nature, Volume 2, Tilburg.
 • Greene W.H. [2003]: Econometric analysis, Prentice Hall, New Jersey. Hamblin A. [2009]: Policy directions for agricultural land use in Australia and other post-industrial economies, “Land Use Policy”, vol. 26.
 • Holmes J. [2006]: Impulses towards a multifunctional transition in rural Australia: gaps in the research agenda, “Journal of Rural Studies”, vol. 22.
 • Jongman R.H.G. [2002]: Landscape Planning for Biological Diversity in Europe, “Landscape Research”, vol. 27, no. 2.
 • Kułyk P. [2013]: Finansowe wsparcie rolnictwa w krajach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego, Poznań.
 • Larson D., Mundlak Y.[1997]: On the intersectoral migration of agricultural labor, “Economic Development and Cultural Change”, vol. 45, no. 2.
 • Lerman Z., Schreinemachers P. [2005]: Individual farming as a labour sink: evidence from Poland and Russia, “Comparative Economic Studies”, vol. 47, no. 4.
 • OECD [2008]: Agricultural Support, Farm Land Values and Sectoral Adjustment: The implications for policy reform, Paris.
 • OECD’s producer support estimate and related indicators of agricultural support concepts, calculations, interpretation and use [2010]: OECD, Paris.
 • Salami A., Kamara A.B., Brixiova Z. [2010]: Smallholder Agriculture in East Africa: Trends, Constraints and Opportunities, Working Papers Series N° 105 African Development Bank.
 • Zegar J.St. [2012]:, Współczesne wyzwania rolnictwa, Paradygmaty – Globalizacja – Polityka, PWN, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-97ba4f5a-1cd6-420f-b41c-a65f0da2a2c8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.