PL EN


2013 | 13[28] | 1 |
Article title

Stopień zorganizowania producentów owoców i warzyw w Polsce

Content
Title variants
EN
The degree of fruit and vegetables growers self-organization in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Polski sektor owoców i warzyw cechuje rozdrobnienie produkcji. Dodatkowo ubogie zaplecze techniczne, nieznaczne wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz wąskie zastosowanie marketingu powodują, że krajowi producenci są mało konkurencyjni na światowym rynku. Sposobem poprawy sytuacji jest podjęcie współdziałania w grupach i organizacjach producentów. W celu zaktywizowania producentów, decydujący się na współdziałanie otrzymują wsparcie z funduszy krajowych oraz wspólnotowych. Analizowano dane obrazujące rozwój grup i organizacji producentów w Polsce od 2004 roku, m.in. liczbę takich podmiotów, liczbę ich członków, wielkość i wartość ich produkcji. Uzyskane wyniki posłużyły do określenia stopnia zorganizowania tego sektora w Polsce.
EN
Polish fruit and vegetables producing sector is characterized by production fragmentation. In addition, poor technical facilities, minor use of modern technologies and the narrow application of marketing mean that producers are less competitive in the world market. A way to improve this situation is the cooperation in producer groups and organizations. Since 2004, producers who decide to cooperate receive co-financial support from national and European Community budgets. Data showing the development of producer groups and organizations including the number of operators, number of members, as well as the volume and value of production have been analyzed. The results can be used to determine the degree of self-organization in the horticultural sector in Poland.
Keywords
Year
Volume
Issue
1
Physical description
s.119-127,rys.,tab.,bibliogr.
Contributors
author
 • Samodzielna Pracownia Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
author
 • Samodzielna Pracownia Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
author
 • Samodzielna Pracownia Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
References
 • Bieniek-Majka M. [2012]: Grupy producentów owoców i warzyw w nowej perspektywie finansowej. Roczniki Naukowe SERiA t. XIV, z. 2, ss. 7-10.
 • Čačić J., Čačić D., Klijusurić J.G. [2009]: Reform of the EU common market organization for fruit and vegetables. Pomologia Croatica t.. 15, nr1-2, ss. 55-66.
 • Camanzi L., Malorgio G., García Azcárate T. [2009]: The role of producer organizations in supply concentration and marketing: a comparison between European countries in the fruit and vegetables sector. [W:] A resilient European food industry and food chain in a challenging world. Materiały konferencyjne. Chania, Kreta, Grecja, 3-6 września, ss. 1-16.
 • Czernuszewicz E., Adamska A. [2008]: Wsparcie finansowe wybranych gospodarstw sadowniczych na Lubelszczyźnie z funduszy Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW seria Problemy Rolnictwa Światowego t. 4 (XIX), ss. 105-114.
 • Jabłońska L. [ 2002]: Rynek owoców i warzyw. FAPA, Warszawa. Kawa M. [2007]: Rola informacji w tworzeniu i funkcjonowaniu grup producentów w agrobiznesie. [W:] Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu. S. Makarski, P. Cyrek, S. Dybka, A. Kasprzyk (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, ss. 89-103.
 • Klaassen A. [2007]: Implementiation of GMO regulations in the Netherlands. [W:] Management theory and studies for rural business and infrastructure development. Proceedings of international scientific conference, nr 2 (9), ss. 136-142.
 • Perepeczko B. [2000]: Trudności zespołowej przedsiębiorczości polskich rolników - między wspólnotą a zrzeszeniem. [W:] Rola doradztwa rolniczego w rozwoju przedsiębiorczości zespołowej rolników. I. Sikorska-Wolak i K. Krzyżanowska (red.). Wyd. SGGW, Warszawa, ss. 42-50.
 • Pizło W. [2011]: Status and development trends of Polish pomology during 1999-2009. Roczniki Naukowe SERiA t. XIII, z. 6, ss. 183-187.
 • Stefko O. [2010]: Uwarunkowania rozwoju polskiego ogrodnictwa. Zeszyty Naukowe SGGW seria Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 84, ss. 87-97.
Notes
PL
Rekord w opracowaniu
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-from-agro-9acfb480-6156-4353-8333-61f522a2fa9f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.