PL EN


2012 | 12[27] | 2 |
Article title

Kryzys finansowy a rentowność polskiego przemysłu spożywczego

Authors
Content
Title variants
EN
Financial crisis versus profitability of the Polish food processing industry
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto problem oceny sytuacji polskiego przemysłu spożywczego na tle tendencji ogólnoekonomicznych w okresie 2006-2010. Dokonano oceny oddziaływania kryzysu finansowego w badanym okresie na sytuację sektora na podstawie zmian wybranych wskaźników rentowności. Podjęto dyskusję z tezą, że sektor ten jest względnie odporny na zjawiska kryzysowe występujące w świecie.
EN
The problem of evaluation of Polish food processing industry in the light of general economic tendencies in period 2006-2010 was undertaken in the article. The main part presents an assessment of the financial crisis impact in the analyzed period. The findings are based on an analysis of changes in selected profitability indicators. The thesis that the sector is comparatively resistant to the economic crisis in the world has been discussed.
Year
Volume
Issue
2
Physical description
s.86-93,tab.,wykr.,bibliogr.
Contributors
author
 • Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
References
 • Chechelski P. [2010]: Wpływ kryzysu na globalną gospodarkę żywnościową. IERiGŻ, Warszawa.
 • Czarnecki P. [2009]: Elastyczność kluczem do zwycięstwa. Polskie przedsiębiorstwa. Lista 2000. Rzeczpospolita, Warszawa, s. 8.
 • Czyżewski A., Grzelak A. [2011]: Rolnictwo w Polsce na tle sytuacji ogólnoekonomicznej kraju w okresie kryzysu 2007-2009. Roczniki Nauk Rolniczych seria G t. 98, z. 3, ss. 21-31.
 • Hańdo T. [2009]: Kryzys odcisnął piętno, ale mogło być znacznie gorzej. Polskie przedsiębiorstwa, Lista 2000. Rzeczpospolita, Warszawa, s. 18.
 • Kowalczyk S. [2009]: Analizy branżowe. Procesy upadłościowe w agrobiznesie – siły przeciwdziałające i przyspieszające. [W:] Meandry upadłości przedsiębiorstw. Klęska czy druga szansa? E. Mączyńska (red.). Wyd. SGH, Warszawa.
 • Lista 2000, Laureaci nagrody Dobra Firma. [2007, 2008, 2009, 2010, 2011]. Rzeczpospolita, Warszawa.
 • Orłowski W. [2007]: Silne firmy mogą coraz więcej. Polskie przedsiębiorstwa. Lista 2000. Rzeczpospolita, Warszawa, s. 4.
 • Orłowski W. [2009]: Próba przed prawdziwą próbą. Polskie przedsiębiorstwa. Lista 2000. Rzeczpospolita, Warszawa, s. 5.
 • Orłowski W.[2010]: Przed nami trudne lata. Polskie przedsiębiorstwa, Lista 2000. Rzeczpospolita. Warszawa, s. 4.
 • Sprawozdanie finansowe F-02. [2011]. Niepublikowane dane statystyczne GUS. GUS, Warszawa.
 • Stefko O. [2012]: Kryzys finansowy a zmiany poziomu płynności finansowej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce. Zeszyty Naukowe SERiA, w druku.
 • Upadłości firm w Polsce I-III 2009. [2009]. Tryb dostępu:] http://www.egospodarka.pl/39731,Upadlosci-firm-w-Polsce-I-III-2009,1,39,1.html. [Data odczytu: maj 2012].
 • Urban R.[2005]: Polski przemysł spożywczy w UE - konkurencyjność i szanse rozwojowe. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Urban R. [2011]: Kryzys finansów publicznych i ich wpływ na sektor żywnościowy. Przemysł Spożywczy nr 12.
 • Wieliczko B. [2011]: Oddziaływanie polityki fiskalnej na sytuację polskiego rolnictwa w latach 2002-2009. Roczniki Nauk Rolniczych seria G t. 98, z.3, ss. 53-62.
 • Wojtyna A. [2010]: Gospodarki wschodzące w obliczu kryzysu finansowego: duża odporność czy podatność? Gospodarka Narodowa nr 9, ss. 25-45.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-from-agro-9ae12fee-29bb-4bb4-9be8-a7b7692f1a64
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.