Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 15[30] | 1 |

Article title

Wybrane problemy rozwoju i transformacji rolnictwa

Authors

Content

Title variants

EN
Some problems of development and transformation of agriculture

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Treścią artykułu są wyniki studiów w ramach planu badawczego Zakładu Integracji IRWiR-PAN nad procesami transformacji wsi i rolnictwa a zwłaszcza w procesie implementacji WPR. W opracowaniu wykorzystano szereg studiów szczegółowych innych autorów oraz wyniki analizy porównawczej w różnych okresach rozwoju polskiej wsi i rolnictwa. Opracowanie ma charakter syntetyczny.
EN
The article presents the main processes and changes being seen in the development of Polish rural and agriculture transformation. The analysis and conclusion are based on several detailed studies of other authors as well as on comparative studies of different periods of development. The analysis covers the period of the second part of the 20th Century with special attention to decade of 1990-2000.

Keywords

Year

Volume

Issue

1

Physical description

s.33-38,bibliogr.

Contributors

author
  • Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk, Warszawa

References

  • Fedyszak-Radziejowska B. [2012]: Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi. FDPA, Warszawa.
  • Frenkiel I. [2014]: Zatrudnienie i struktura dochodów w gospodarstwach rolnych w latach 2005-2010. IRWiR.
  • Górecki J. [2004]: Rola czynnika ludzkiego i kapitału społecznego w procesie rozwoju Polski po jej akcesji do UE. Wieś i Rolnictwo, nr 2.
  • Kowalik T. [2009]: Polska transformacja. WWL Muza, Warszawa.
  • Kracińki P. [2013]: Proces prywatyzacji zasobu własności Skarbu Państwa. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 102.
  • Poniatowski J. [1985]: Wykształcenie a zawód rolnika. Wybór prac z lat 1958-1975. Wstęp i opracowanie J. Górecki i K. Groszyński, LSW, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-9f108da9-8bd5-4aa6-942a-edb89648d749
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.