Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 14[29] | 2 |

Article title

Społeczny charakter drobnych gospodarstw rolnych

Authors

Content

Title variants

EN
Social meaning of small agricultural holdings

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W opracowaniu poruszony został problem społecznych funkcji drobnych gospodarstw rolnych. Głównym celem artykułu było wskazanie podstawowych zadań o charakterze społecznym pełnionych przez drobne gospodarstwa rolne, przy czym szczególną uwagę skupiono na fakcie, iż to społeczeństwo wpływa na podtrzymywanie funkcjonowania tych podmiotów poprzez zgłaszanie zapotrzebowania na dobra i usługi, które mogą być zaspokajane tylko przez drobne gospodarstwa rolne. W opracowaniu poruszono takie problemy jak: ochrona przed ubóstwem na wsi, opieka nad członkami rodzin rolniczych oraz kulturowo-krajobrazowy wymiar funkcjonowania drobnych gospodarstw rolnych.
EN
The paper discusses the question of social meaning of small agriculture holdings. The main purpose of the paper was to present basic social roles of small agriculture holdings. Particular attention has been focused on the fact that the society requires the functioning of these entities by reporting demand for goods and services that can be met only by small agricultural holdings. The study focuses attention on such issues as protection against poverty in rural areas, care of members of farmers family and cultural dimension of the functioning of small farms (for example: maintaining the unique rural landscapes).

Keywords

Year

Volume

Issue

2

Physical description

s.269-278,tab.,bibliogr.

Contributors

author
 • Katedra Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie, Uniwersytet Rolniczy im.Hugona Kołłątaja w Krakowie, Kraków
author
 • Katedra Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie, Uniwersytet Rolniczy im.Hugona Kołłątaja w Krakowie, Kraków

References

 • Alexandri C., Luca L. [2012]: The role of small farms in Romania and their future in the face of challenges of the CAP post 2013. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych nr 1, ss. 13-30.
 • Ascione E., Henke R., Vanni F. [2012]: Small farms in Italy: public support, diversification and economic sustainability. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych nr 1, ss. 31-42.
 • ARiMR Home [2014]. [Tryb dostępu:] www.arimr.gov.pl. [Data odczytu: luty 2014].
 • Błąd M. [2010]: Rolnictwo jako „przechowalnia” nadwyżek siły roboczej w okresie transformacji systemowej w Polsce. Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne. IRWiR PAN, Warszawa, ss. 181-196.
 • Czekaj M. [2013]: Internet jako narzędzie komunikacji w sprzedaży bezpośredniej artykułów żywnościowych na przykładzie witryny www.odrolnika.pl. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 2`13(72), ss. 57-66.
 • Drygas M. [2014]: Możliwości określenia definicji gospodarstwa rodzinnego. [Tryb dostępu:] www.senat.gov.pl. [Data odczytu: luty 2014], ss. 1-19.
 • Ekonomia.rp.pl Home [2014]. [Tryb dostępu:] www.ekonomia.rp.pl. [Data odczytu: luty 2014].
 • Eurostat Home [2014]. [Tryb dostępu:] www.epp.eurostat.ec.europa.eu. [Data odczytu: luty 2014].
 • Jaskuła W. [2012]: Emerytury rolnicze po nowelizacji. Ubezpieczenia rolnicze. Materiały i Studia, Warszawa nr 45/2012, ss. 81-103.
 • Jóźwiak W., Ziętara W. [2013]: Zjawiska występujące w rolnictwie unijnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej po 2004 roku i wnioski na przyszłość. Nowe rozwiązania WPR 2013+ wobec wyzwań rolnictwa krajów członkowskich UE, Warszawa nr 91, ss. 36-47.
 • Karwat-Woźniak B., Chmieliński P. [2006]: Praca w indywidualnych gospodarstwach rolnych. [Tryb dostępu:] www.ierigz.waw.pl. [Data odczytu: luty 2014], ss. 1-47.
 • Kiryluk A. [2009]: Bioróżnorodność i bioregionalizm jako czynniki zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i turystyki w województwie podlaskim. Zrównoważony rozwój – aspekty rozwoju społeczności lokalnych. [Tryb dostępu:] www.fir.org.pl. [Data odczytu: luty 2014], ss. 38-47.
 • Koreleski K. [2009]: Ochrona i kształtowanie terenów rolniczych w system kształtowania krajobrazu wiejskiego. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, Kraków nr 4/2009, ss. 5-20.
 • KRUS Home [2014]. [Tryb dostępu:] www.krus.gov.pl. [Data odczytu: luty 2014].
 • MEN Home [2014]. [Tryb dostępu:] www.men.gov.pl. [Data odczytu: luty 2014].
 • Michalska S. [2012]: Społeczny wymiar funkcjonowania drobnych gospodarstw rolnych. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych nr 1, ss. 85-94.
 • Michna W. [2005]: Zróżnicowanie funkcji gospodarstw rolnych w ujęciu przestrzennym. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Warszawa, Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB, ss. 11-18.
 • MRiRW Home [2014]. [Tryb dostępu:] www.mrirw.gov.pl. [Data odczytu: luty 2014].
 • Musiał W. [2013]: Some structural, economic and production-related problems of small farms in the Małopolskie Voivodeship. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych nr 1/2013, ss. 41-64.
 • Nagayets O. [2005]: Small farms: Current Status and Key Trends. The Future of Small Farms, ss. 355-367.
 • Poczta W., Czubak W., Kiryluk-Dryjska E., Sadowski A., Siemiński P. [2012]: Koncepcja ukierunkowania wsparcia gospodarstw rolnych w perspektywie 2014-2020. Ekspertyza wykonana dla MRiRW w Warszawie. [Tryb dostępu:] www.ksow.pl. [Data odczytu: styczeń 2014], ss. 1-58.
 • Waligórska M., Nowak L.: Prognoza ludności Polski na lata 2008-2035. [Tryb dostępu:] www.stat.gov.pl. [Data odczytu: luty 2014], ss. 1-9.
 • Zegar J. S. [2012]: Rola drobnych gospodarstw rolnych w procesie społecznie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych nr 1, ss. 129-148.
 • Żmija J., Czekaj M. [2012]: Wspólna Polityka Rolna a rozwój drobnych gospodarstw rolnych. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, Warszawa nr 8(57), ss. 518-527.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-a383881d-f911-4058-884a-18d6a0864d37
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.