Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2007 | 02(17) |

Article title

Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na produkcję żywca jagnięcego

Authors

Content

Title variants

EN
Influence of Polish integration with the European Union on production of lamb meat...

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Głównym produktem chowu owiec na początku XXI w. jest żywiec rzeźny (jagnięcy). Oparcie chowu owiec prawie wyłącznie na produkcji żywca rzeźnego spowodowało radykalną redukcję pogłowia. Produkcja jagnięciny w UE była niewystarczająca, gdyż w 2004 r. pokrywała zgłaszany popyt w 80% i wynosiła około 1 mln ton. Po przystąpieniu Polski do UE ponoszone były wysokie koszty związane ze sprzedażą jagniąt do innych krajów UE. Ceny uzyskiwane przy sprzedaży jagniąt na rynek wewnętrzny były wyższe, jednak skala tego zjawiska była niewielka. Do odpowiedniej i sprawnej organizacji krajowego rynku mięsa jagnięcego konieczne staje się powołanie jednej grupy producenckiej.
EN
In XXI century the predominating sheep product is meat. Limiting production to meat has caused a drastic reduction in sheep population. Lamb meat production in the EU was in 2004 inadequate, because it met demand only in 80%.. After Polish integration with the European Union costs of sale to other countries is higher then this of sale in the domestic market. Prices in internal market were higher but the quatity sold was small. For proper organization of internal market farmers must create a producer group.

Keywords

Year

Volume

Physical description

s.106-113,tab.,bibliogr.

Contributors

author
  • Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

References

Notes

rekord w opracowaniu

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-abf101f2-8434-438c-9ad2-1e63dc5b8670
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.