PL EN


2013 | 13[28] | 1 |
Article title

Perspektywy zmian na rynku pracy w powiecie siedleckim w opinii pracodawców

Content
Title variants
EN
The prospect of changes in the labour market in Siedlce district in the employers opinion
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podstawowym celem pracy było dokonanie analizy zmian, jakie nastąpią do 2015 r. na rynku pracy w powiecie siedleckim w opinii pracodawców z tego regionu. Badania zostały przeprowadzone w 2010 r. w losowo wybranych przedsiębiorstwach o różnym poziomie zatrudnienia. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż w przyszłości najbardziej pożądani na tym rynku będą pracownicy sfery usługowej, obejmującej zarówno usługi osobiste, jak i związane z obsługą biznesu (np. usługi bankowe i ubezpieczenia). Będzie to wymagać zwiększenia dotychczasowej podaży zawodów wykorzystywanych w tej sferze gospodarki, a zwłaszcza wprowadzania na rynek pracy absolwentów szkół zawodowych zdolnych do świadczenia nowych typów usług.
EN
The main aim of the study was an analysis of changes which will have taken place by 2015 in the labour market in Siedlce district according to the employers opinion. The research was conducted in 2009 in randomly selected enterprises with different level of employment. In conclusion, it is noticed that the most of offered jobs in this labour market will be for employees involved in services, including personal services as well as services for the business sector (e.g. banking and insurance). It requires an increase in the present supply of professionals in this part of economy, especially by training vocational school-leavers capable to perform the new kind of services.
Keywords
Year
Volume
Issue
1
Physical description
s.128-136,rys.,bibliogr.
Contributors
author
  • Zakład Ekonomiki, Organizacji Rolnictwa i Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce
author
  • Zakład Ekonomiki, Organizacji Rolnictwa i Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce
References
  • Potrzeby pracodawców a rozwój szkolnictwa zawodowego w Siedlcach. Raport z badania pracodawców i analiza rynku pracy. [2011]. U. Kłosiewicz-Górecka (red.). Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
  • Program promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy powiatu siedleckiego na lata 2011-2020. [2010]. Powiatowy Urząd pracy w Siedlcach, Siedlce.
  • Siedlecki Portal Informacyjno Badawczy. [2012]. [Tryb dostępu:] www.spib.pl. [Data odczytu: maj 2012].
  • Starostwo Powiatowe w Siedlcach. [2012]. [Tryb dostępu:] www.powiatsiedlecki.pl. [Data odczytu: maj 2012].
Notes
PL
Rekord w opracowaniu
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-from-agro-acc28519-0e6e-435f-a2be-6773ce3dfbd2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.