Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 13[28] | 4 |

Article title

The influence of international trade with Germany, the agro-food trade in particular, on the Polish GDP size

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The influence of international trade on the growth of GDP has undergone some changes over time. The paper presents national trade between Poland and Germany with special emphasis on the agro food trade. The paper includes the estimation of the effects of Polish income obtained through trade with Germany, including the agro-food trade.

Keywords

Year

Volume

Issue

4

Physical description

p.56-65,ref.

Contributors

author
 • Department of Agricultural Economics and International Economic Relations, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Warsaw, Poland

References

 • Bożyk P. [2008]: Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, pp. 64-88.
 • Guzek M. [2006]: Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Zarys teorii i polityki handlowej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, pp. 97-110.
 • Misala J. [2005]: Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa pp. 239-255.
 • Kamecki Z., Sołdaczuk J., Sierpiński W. [1971]: Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. PWE, Warszawa, pp. 249-271.
 • Kacperska E. M. [2013]: Stosunki handlowe Polski z Niemcami w latach 2003-2012 ze szczególnym uwzględnieniem handlu artykułami rolno-społywczymi. Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Swiatowego, Wydawnictwo SGGW, Tom 13, Zeszyt 3, Warszawa, pp. 104-116.
 • Keynes J. M. [1956]: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2003 [2004]. GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2004 [2005]. GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2005 [2006]. GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2006 [2007]. GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2007 [2008]. GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2008 [2009]. GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2009 [2010]. GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2010 [2011]. GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2011 [2012]. GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2012 [2013]. GUS, Warszawa.
 • Smith A. [2012]: Bogactwo narodów. Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.

Notes

PL
Rekord w opracowaniu

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-ae25a02b-8ae4-4955-af70-2b83cfdbdf2f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.