Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2006 | 15 |

Article title

Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce

Authors

Content

Title variants

EN
Perspectives of organic farming development in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W Polsce, w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej, notuje się małą liczbę gospodarstw ekologicznych, a istnieją większe możliwości rozwoju produkcji ekologicznej. Polska posiada sprzyjające warunki naturalne do rozwoju rolnictwa ekologicznego. Integracja Polski z UE stwarza możliwości wykorzystania naturalnych uwarunkowań do rozwoju produkcji ekologicznej poprzez powszechnie wdrażane programy pomocy rolnikom prowadzącym produkcję ekologiczną.
EN
In comparison with other countries of the European Union, there is a very small number of organic farms in Poland, even though there are many possibillities for development of organic production. Poland has very good natural conditions for development of organic agriculture. The accession of Poland to the European Union is creating some new possibilities and conditions for development of organic production. This can be achieved by creating aid programmes for farmers. These programmes are targeted at those farmers who follow organic production methods.

Keywords

Year

Volume

15

Physical description

s.43-48,rys.,bibliogr.

Contributors

author
  • Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

References

  • Runowski H. (2002): Rozwój zrównoważony rolnictwa i gospodarstw rolniczych. [W:] Wieś i Rolnictwo. Perspektywy rozwoju. IERiGŻ, PAN, SGH, Warszawa.
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 maja 2002 r w sprawie szczegółowych warunków wytwarzania produktów rolnictwa ekologicznego. (2002a). Dz. U. nr 77 poz. 699.
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2002 r w sprawie wykazu substancji dodatkowych, innych składników wspomagających i składników pochodzenia rolniczego wytworzonych metodami innymi niż ekologiczne dopuszczonych do stosowania przy wytwarzaniu produktów rolnictwa ekologicznego. Dz. U. nr 77 poz. 700.
  • Ustawa o rolnictwie ekologicznym z 16 marca 2001 r. (2001). Dz. U. nr 38, poz. 452.
  • Woś A. (2001): Rolnictwo Polski wobec procesów globalizacji. Studia i Monografie nr 105. IERiGŻ, Warszawa.
  • Woś A., Zegar J. ( 2002): Rolnictwo społecznie zrównoważone. IERiGŻ, Warszawa.

Notes

PL
Rekord w opracowaniu.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-ae49c3b8-23f5-42cf-bfa8-061375a4b442
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.