PL EN


2008 | 04(19) |
Article title

Przedsiębiorczość jako przejaw aktywności zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich

Content
Title variants
EN
Entrepreneurship as a manifestation of economic activity of rural areas inhabitants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the paper was to present numbers and proportions of researched rural households which members had run own firm in the past or had not had experience in that field in before the moment of the research. Regional diversification and ownership of a farm were also taken into account as factors influencing the rural inhabitants’ entrepreneurial activity. The paper includes also plans of establishment of an own firm in the future by the researched households members. Conclusions made on the basis of own research were embedded within a wider context of other researchers’ results.
PL
W opracowaniu przedstawiono zmiany liczby i odsetka badanych wiejskich gospodarstw domowych, których członkowie w przeszłości mieli doświadczenia w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, bądź też nie byli aktywni w tym zakresie, w okresie przed sytuacją zastaną w trakcie przeprowadzenia badania. Wzięto pod uwagę zróżnicowanie regionalne oraz posiadanie gospodarstwa indywidualnego, jako czynniki różnicujące skalę aktywności przedsiębiorczej i jej zmiany oraz ewentualne plany rozpoczęcia takiej działalności. Rozważania na podstawie badań własnych rozszerzono o szerszy kontekst badań przeprowadzonych przez innych autorów.
Year
Volume
Physical description
s.156-164,rys.,tab.,bibliogr.
Contributors
author
  • Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-from-agro-b2f26381-a829-4af1-b109-cc5bf8849ccc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.