Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 11(26) | 1 |

Article title

Przestrzenne zróżnicowanie cen ziemi rolniczej na poziomie województw w Polsce

Content

Title variants

EN
Spatial differentiation of agricultural land prices by voivodships in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W pracy przedstawiono zmiany cen gruntów rolnych na poziomie województw w okresie od 2004 do 2009 roku. Przedstawiono również zmiany w koncentracji ziemi rolniczej na przykładzie gospodarstw powyżej 50 ha. Celem pracy było zbadanie wpływu cen w województwach sąsiadujących na cenę gruntów rolnych w danym województwie i prezentacja zmian cen gruntów w Polsce. W pracy wykorzystano współczynniki przestrzenne Morana.
EN
Changes of land prices in years 2004 through 2009 are presented. The aim of this article was to study the relations between the location of farm and the land price. The scope of the study includes 16 voivodeships of Poland. The study applies to farms with area of 50 hectare and more. Moran coefficients were used in the statistical analysis.

Year

Volume

Issue

1

Physical description

s.140-148,rys.,bibliogr.

Contributors

  • Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-b53b9190-8917-4d29-9842-4efc1585471b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.