Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 14[29] | 2 |

Article title

Eksport produktów ogrodniczych oraz ich przetworów do Rosji i jego udział w rosyjskim imporcie w latach 2001-2012

Authors

Content

Title variants

EN
Exports of horticultural products and their preserves to Russia and its share in the Russian imports in the period 2001-2012

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu było określenie zmian i tendencji w polskim eksporcie produktów ogrodniczych do Rosji. W artykule zaprezentowano wyniki handlu produktami ogrodniczymi świeżymi oraz przetworzonymi z Federacją Rosyjską w latach 2001-2010. Przeanalizowano wielkość oraz strukturę rosyjskiego importu produktów ogrodniczych i ich przetworów. Zbadano udział Polski w rosyjskim przywozie. Eksport do Rosji wykazywał dynamiczną tendencję wzrostową. W badanym okresie zmianie uległa struktura polskiego eksportu ogrodniczego do Rosji. Dominującą role straciły przetwory warzywne, które w latach 2001-2003 stanowiły 56% wartości eksportu na rzecz owoców świeżych, głównie jabłek. Wartość eksportu jabłek w latach 2010-2012 wyniosła 40% wartości całego eksportu ogrodniczego do Rosji.
EN
The purpose of the article was to identify changes and trends in Polish export of horticultural products to Russia. The article presents the results the trade of fresh and preserved horticultural products with the Russian Federation in 2001-2010. We analyzed the size and the structure of Russian import of horticultural products and their preserves. Share of Poland in Russian import was then examined. Export to Russia showed dynamic growing trend. In the analyzed period, structure of the Polish export to Russia has changed. The dominant role was lost to preserves of vegetables, which in 2001-2003 accounted for 56% of the value of export ,in favor of fresh fruit, especially apples. The value of export of apples in 2010-2012 was 40% of total gardening export to Russia.

Keywords

Year

Volume

Issue

2

Physical description

s.107-117,rys.,tab.,wykr.,bibliogr.

Contributors

author
  • Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

References

  • Bugała A. [2009]: Eksport produktów ogrodnictwa do Rosji. Przemysł fermentacyjny i owocowo-warzywny 2009, nr 2 s. 56.
  • Miklaszewski S. [2004]: Stosunki handlowe między Polską a Rosją w świetle zagranicznej polityki handlowej UE Nosecka B. [2012]: Sytuacja na światowym rynku wybranych produktów ogrodniczych i jej wpływ na polski rynek ogrodniczy s. 15-75.
  • Nowak-Far A. [2005]: Regulacyjne uwarunkowania rosyjsko- polskich stosunków handlowych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, w: „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2005, nr 2 (24), s. 43.
  • Szkop E. [2012]: Gospodarka w relacjach Unia Europejska - Rosja [Tryb dostępu:] http://wydawnictwo.wdinp.uw.edu.pl. [Data odczytu: marzec 2014].
  • Tereszczuk M., Ambroziak Ł. [2011]: Polscy producenci żywności na rynkach krajów WNP. Przemysł Spożywczy tom 65, kwiecień, s. 2.
  • Centrum Analityczne Administracji Celnej i Centrum Informatyki Handlu Zagranicznego [2001-2012]. Dane Niepublikowane.
  • Roczniki Statystyczne Rzeczpospolitej Polskiej z lat 2002-2013.
  • Strona internetowa UN Comtrade [Tryb dostępu:] http://comtrade.un.org/db/. [Data odczytu: marzec 2014].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-c187691b-19b9-4dc0-af04-e4562ad59b26
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.