PL EN


2012 | 12[27] | 2 |
Article title

Handel zagraniczny w przemyśle spożywczym Unii Europejskiej w latach 2005-2009

Content
Title variants
EN
Foreign trade in the food industry in the European Union in 2005-2009
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przemysł spożywczy jest jednym z największych i najważniejszych sektorów przemysłowych w Europie. Jest drugi co do wielkości (za przemysłem metalowym) w przemyśle wytwórczym, z 14,5% całkowitego obrotu przemysłowego (917 bln euro dla UE-27). Zatrudnienie w przemyśle spożywczym stanowi 14% całego sektora przemysłowego. Jest niewiele europejskich wielonarodowych spółek konkurujących na całym świecie z wielkim wyborem produktów. Przedsiębiorstwa w sektorze spożywczym to w 99% mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (SMEs). Przemysł spożywczy jest gałęzią gospodarki przetwarzającą półprodukty dostarczone przez rolnictwo i rybołówstwo w artykuły żywnościowe (żywność i napoje). Należą do niego nie tylko wszelkiego rodzaju zakłady przetwórcze produkujące wyroby mięsne i mleczne, przetwarzające owoce i warzywa, prowadzące wypiek pieczywa oraz produkujące napoje alkoholowe i bezalkoholowe, lecz również przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem produktów rolnych do postaci surowców dla przemysłu spożywczego, jak np. młyny lub cukrownie. Celem opracowania było przedstawienie handlu zagranicznego w przemyśle spożywczym Unii Europejskiej w latach 2005-2009.
EN
The food processing sector is one of the greatest and most important industry sectors in Europe. It is the second largest (after the metallurgical industry) in the manufacturing industry, with 14.5% of the industrial overall turnover (917 EUR billion) in the EU-27. Employment in the food processing industry constitutes 14% of employment in the entire industry sector. There are few European transnational companies competing worldwide with a great choice of products. Enterprises in the food sector are in 99% micro-, small and medium-sized enterprises (SMEs). The food industry is a branch of economy converting semi-finished products received from agriculture and fishery into foodstuffs (food and drinks). Belong to it not only all kinds of processing establishments producing meat and dairy products, processing fruit and vegetables, baking bread and producing alcoholic and non-alcoholic beverages, but also enterprises processing agricultural raw materials for the food industry such as dairy and sugar factories. Presentation of foreign trade in the food industry of the EU in 2005-2009 was the purpose of this article.
Year
Volume
Issue
2
Physical description
s.160-165,rys.,tab.,wykr.,bibliogr.
Contributors
  • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości, Ostrowiec Świętokrzyski
References
  • Chyłek E. [2011]: Forum Wysokiego Szczebla ds. Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Dostaw Żywności. Przemył Spożywczy tom 65 nr 7/8.
  • Data & trends of the European Food and Drink Industry.[2006-2010]. [Tryb dostępu:] http://www.aijn.org/file.handler?f=juicy-news%2FCIAA%20Data%20and%20Trends%202011-27-05.pdf. [Data odczytu: maj 2012].
  • DG Enterprise and Industry. Food industry. EU market. [2006-2010]. [Tryb dostępu:] http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/food/eu-market/. [Data odczytu: maj 2012].
  • Fooddrink Europe. [2006-2010]. [Tryb dostępu:] www.fooddrinkeurope.eu. [Data odczytu: maj 2012].
  • Knap-Stefaniuk A. [2010]: Innowacje a konkurencyjność przedsiębiorstw. Zarządzanie zmianami. Biuletyn POU nr 5.
  • Ministerstwo Gospodarki. Portal promocji eksportu. [2010]. [Tryb dostępu:] http://www.eksporter.gov.pl/Default.aspx. [Data odczytu: maj 2012].
  • Przemysł spożywczy w Polsce. [2008]. R. Urban (red.). ING Bank Śląski S.A., Warszawa.
  • Szymańska A. [2009]: Konkurencyjność unijnego przemysłu rolno-spożywczego. Agencja Rynku Rolnego. Biuletyn Informacyjny nr 9.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-from-agro-c482de30-d960-49d5-a18a-c0a2f7fbba4d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.