Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 14[29] | 3 |

Article title

Perspektywy rozwoju eksportu polskich produktów rolno-spożywczych do Rosji

Authors

Content

Title variants

EN
Prospects for the development of export of Polish agri-food products to Russia

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Na tle ograniczonych możliwości wzrostu popytu na głównych rynkach unijnych, korzystnie wyróżnia się sytuacja na rynku rosyjskim. Duże zainteresowanie polskimi produktami spożywczymi wśród mieszkańców Rosji stanowi szansę dla producentów żywności z Polski, w zakresie rozszerzenia wymiany handlowej z rosyjskimi partnerami. W opracowaniu dokonano analizy rozwoju eksportu polskich produktów rolno-spożywczych do Rosji. Przedstawiono sytuację bieżącą oraz czynniki warunkujące rozwój polsko-rosyjskiej współpracy handlowej. Zaprezentowano również problemy w handlu z Rosją, z jakimi spotykają się polscy przedsiębiorcy.
EN
Against the background of limited opportunities for growth in demand in the major markets of the EU, preferably distinguished by the situation on the Russian market. Huge interest in Polish food products among the Russian population, represents a chance for Polish food producers, for the extension of trade with Russian partners. The article analyzes the development of the export of Polish agri-food products to Russia. The paper presents the current situation and the factors determining the development of Polish-Russian trade cooperation. It also presented problems in trade with Russia that Polish entrepreneurs have.

Keywords

Year

Volume

Issue

3

Physical description

s.7-14,tab.,bibliogr.

Contributors

author
 • Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, Wydział Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn

References

 • Komornicki T, [2010]: Rola wymiany towarowej ze wschodnimi sąsiadami Polski w gospodarce lokalnej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Nr 15, ss. 105-116.
 • Madej A. [2012]: Eksport warzyw i owoców mrożonych i świeżych owoców do Rosji. Twój Rynek nr 12, ss.3-13.
 • Madej A. [2013]: Eksport warzyw i owoców mrożonych i świeżych owoców do Rosji. Twój Rynek nr 1, ss.12-22.
 • Ocena sytuacji w handlu zagranicznym [2014] Departament Strategii i Analiz Ministerstwa Gospodarki Ociepka M. [2012]: Współpraca handlowa. Twój Rynek nr 11, ss. 3-4.
 • Ociepka M. [2014]: Perspektywy i prognoza rozwoju współpracy gospodarczej z Rosją (perspektywiczne branże, grupy towarowe dla polskiego eksportu, nisze towarowe). Twój Rynek nr 6, ss. 13-14.
 • Obroty towarowe Polski z zagranicą w okresie I-III kw. 2012 r. [2012]. Ministerstwo Gospodarki, Departament Strategii i Analiz.
 • Palmowski T. [2007]: Współpraca z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej jako czynnik rozwoju regionalnego. Ekspertyzy do Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, ss.71-107.
 • Przewodnik Eksportera po rynku Federacji Rosyjskiej [2012]: Ministerstwo Gospodarki, ss. 1-13.
 • Raport o sytuacji na rynku rolno-spożywczym. Informacja o sytuacji na rynku owoców i warzyw w styczniu 2013r., [2012]: Biuro Analiz i Programowania ARR.
 • Raport o sytuacji na rynku rolno-spożywczym. Informacja o sytuacji na rynku mięsa w styczniu 2013 r. [2013]: Biuro Analiz i Programowania ARR.
 • Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego. [2007-2013]: Główny Urząd Statystyczny.
 • Schwab K. [2012]: The Global Competetiveness Report 2012-2013, World Economic Forum, ss. 545.
 • Śmietana M. [2012]: Eksport Polski do Rosji w 2012 r. w rozbiciu kwartalnym oraz na regiony Rosji w okresie 3 pierwszych kwartałów 2012 r. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Moskwie, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie, ss. 1.

Notes

PL
Rekord w opracowaniu

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-c654d7cf-8b82-4734-b2cf-e7e684a603c8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.