Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 14[29] | 4 |

Article title

Polish foreign trade in ornamental nursery plants after the accession to the EU

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The paper presents analyses of changes in direction and dynamics of Polish import and export of the ornamental nursery material in the years 2005-2011 as well as the turnover balance. Apart from the total turnovers these changes were investigated for particular groups of nursery plants separated by the Combined Nomenclature (CN) codes. The analysis also included the significance of these groups of plants in the entire import and export of nursery plants and also the geographical structure of import and export of each of these groups, identifying countries which are the biggest suppliers and countries which are the biggest buyers. The investigations showed the worsening of the turnover balance, the decrease of export diversification and the lack of stability in the business contacts.

Keywords

Year

Volume

Issue

4

Physical description

p.72-82,ref.

Contributors

author
 • Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Warsaw, Poland
author
 • Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Warsaw, Poland
author
 • Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Warsaw, Poland

References

 • Bońkowska A. [2012]: Analiza eksportu roślin ozdobnych z Unii Europejskiej w latach 1995-2010. Praca magisterska, SGGW, Warszawa.
 • Borowski J. [2009]: Dlaczego warto sadzić drzewa? Aleje przydrożne. Historia, znaczenie, zagrożenie, ochrona. Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur „Sadyba”, Kadzidło-Olsztyn.
 • Cieślewicz W. [2012]: Polski eksport produktów rolno-spożywczych do Rosji. Zeszyty Naukowe SGGW – Problemy Rolnictwa Światowego t. 12(27) z. 2,18-30.
 • Hall Ch.R., Hodges A.W. [2011]: Economic, environment and well-being benefits of Lifestyle Horticulture. Chronica Horticulturae vol. 51 no. 4, 5-8. http://www.ishs.org/chronicahorticulturae [Access: December 2013].
 • Haydu J.J., Hall Ch.R., Hodges A.W. [2008]: Lifestyle Horticulture...document to be heard! FloracultureInternational, December: 34-37 [Available at:] www.floraculture.eu/ [Access: December 2013].
 • Kacperska E. [2012]: Wpływ handlu zagranicznego z Rosja na wielkość PKB Polski ze szczególnym uwzględnieniem handlu rolno-spożywczego. Zeszyty Naukowe SGGW - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 12(27) z. 4, 55-64.
 • Kita K., Poczta W. [2012]: Pozycja konkurencyjna polskiego sektora rolno-spożywczego na rynkach krajów Wspólnoty Niepodległych Państw. Zeszyty Naukowe SGGW – Problemy Rolnictwa Światowego t. 12(27) z. 4, 66-76.
 • Klawe A.J., Makać A. [1977]: Zarys międzynarodowych stosunków ekonomicznych. Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Kowalczyk D. [2013]: Kierunki importu i eksportu ozdobnego materiału szkółkarskiego w Polsce w latach 2005-2011. Praca inżynierska, SGGW, Warszawa.
 • Ilczuk A., Jacygrad E., Jagiełło-Kubiec K., Pacholczak A. [2013]: Rozmnażanie in vitro roślin drzewiastych – perspektywy i problemy. [in:] Ogrodnictwo ozdobne sektorem gospodarki narodowej, ed. J. Rabiza-Świder, E. Skutnik, SGGW, Warszawa, 41-48.
 • Jabłońska L. [2007]: Ekonomiczne aspekty rozwoju sektora kwiaciarskiego w Polsce. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Jabłońska L., Olewnicki D., Kowalczyk A. [2012]: Polski handel zagraniczny roślinami ozdobnymi w latach 1996-2009. Zeszyty Naukowe SGGW - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 12(23) z. 2, 25-35.
 • Jabłońska L., Olewnicki D. [2013]: Ekonomiczne aspekty ogrodnictwa ozdobnego w Polsce. [in:] Ogrodnictwo ozdobne sektorem gospodarki narodowej, ed. J. Rabiza-Świder, E. Skutnik, SGGW, Warszawa, 13-20.
 • Misztela P. [2011]: Export diversification and economic growth in European Union member states. Acta Oeconomia 10(2), 55-64.
 • Nowak J. [2005]: Wpływ roślin ozdobnych na zdrowie człowieka. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 504, 33-42.
 • Pawlak K., Poczta W. [2011]: Międzynarodowy handel rolny. PWE, Warszawa.
 • Palma M.A., Hodges A., Hall Ch.R. [2011]: Economic Contributions of the Green Industry to the California Economy, 2007. Texas A & M University. http://clca.org/consumers/download/ [Access: December 2013].
 • Smith A. [2012]: Bogactwo narodów. Wydawnictwo Studio Emka. Warszawa.
 • Stigsdotter U.A. [2005]: A garden at your workplace may reduce stress. Design& Health, 147-157. [Available at:] http://www.bordbia.ie/aboutgardening/GardeningArticles/ [Access: December 2013].
 • Stigsdotter U.A., Grahn P. [2004]: A Garden at Your Doorstep May Reduce Stress – Private Gardens as Restorative Environments in the City. Open space & People space. An International Conference on inclusive environments. [Available at:] http://www.openspace.eca.ac.uk [Access: June 2010].
 • Strojny J. [2013]: Eksport rolny krajów Unii Europejskiej w latach 1999-2011. Roczniki Naukowe SERiA t. XV z. 1, 204-209.
 • Ulrich R.S. [2012]: Health Benefits of Gardens in Hospitals. Paper for conference, Plants for People. International Exhibition Floriade 2002. http://www.greenplantsforgreenbuildings.org [Access: December 2013].
 • Wierzejewski T. [2012]: Polski eksport żywności do Rosji w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego. Zeszyty Naukowe SGGW – Problemy Rolnictwa Światowego, t. 12(27) z. 2, 132-139.

Notes

PL
Rekord w opracowaniu

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-c862d6b2-bc4b-48a0-96ce-b48592a6c6c6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.