Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2006 | 15 |

Article title

Wpływ reformy rynku cukru na sytuację cukrownictwa i plantatorów buraka cukrowego w Polsce

Authors

Content

Title variants

EN
Influence of the reform of the European Union sugar market on situation of sugar industry and planters of sugar beet in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Reforma unijnego rynku cukru będzie bardzo niekorzystna dla polskiego cukrownictwa i plantatorów. Pozostaną tylko najwydajniejsze cukrownie o najmniejszych kosztach produkcji. Natomiast uprawą buraków cukrowych będą tylko zajmować się najlepsi plantatorzy (wysokie plony cukru, małe koszty produkcji).
EN
The reform of the European Union sugar market will be very unfavourable for the Polish sugar industry and growers. Only the best and most productive factories with the lowest costs of production will remain in business. Also, only the most efficient growers will be interested in sugar beet production (high sugar yields, low production costs).

Keywords

Year

Volume

15

Physical description

s.11-15,tab.,bibliogr.

Contributors

author
  • Katedra Agronomii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

References

  • http:// polski-cukier.pl
  • Krzyżanowska Z. (2006): Reforma rynku cukru a płatności bezpośrednie dla plantatorów buraków cukrowych [W:] Czy produkcja buraków cukrowych w Polsce w świetle reformy rynku cukru będzie opłacalna? Mat. konf. Warszawa, ss. 5-8.
  • Rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru. (2006). Dziennik Urzędowy UE (L 58) z dnia 28 lutego 2006 r.
  • Rozporządzenie Rady (WE) nr 319/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników. (2006). Dziennik Urzędowy UE (L 58) z dnia 28 lutego 2006 r.
  • Rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej. (2006). Dziennik Urzędowy UE (L 58) z dnia 28 lutego 2006 r.

Notes

PL
Rekord w opracowaniu.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-ca433e07-3f6a-4f76-9787-930fde11c747
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.