PL EN


2008 | 04(19) |
Article title

Mierzenie wartości efektów polityki rozwoju wsi i rolnictwa

Authors
Content
Title variants
EN
Measurement of value effects of the policy of agricultural and rural development
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is a discussion of the need and the possibilities of evaluating and measuring the effectiveness of agricultural policy with a special attention given to the CAP. The issue of the value added by agricultural expenditure generated by the CAP is raised. The evolution of the CAP from market to rural development policy is presented. Its goals, measures and financing sources are shown. The need of such evaluation and necessary conditions for adequate evaluation and measuring are pointed out in the conclusion.
PL
Celem pracy jest próba wskazania na potrzebę i możliwości oceny i mierzenia efektywności wydatków na rolnictwo generowanych przez Wspólna Politykę Rolną Unii Europejskiej. Podjęto kwestią tworzenia wartości dodanej przez WPR odnosząc się głównie do polityki rozwoju wsi. Zarysowano ewolucję WPR w kontekście stosowanych celów, instrumentów i źródeł finansowania. We wnioskach wskazano na złożoność takiej oceny i warunki, które powinny być spełnione aby ją przeprowadzić.
Year
Volume
Physical description
s.17-29,rys.,bibliogr.
Contributors
author
  • Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-from-agro-cc7bd92b-22cb-4075-a53b-1d103add2165
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.