Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2006 | 15 |

Article title

Finansowe wsparcie rolnictwa i obszarów wiejskich w UE w latach 2007-2013

Content

Title variants

EN
European Union financial support to agriculture and rural areas in 2007-2013

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono zmiany w zakresie finansowania wspólnej polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich, w nowym okresie budżetowym 2007-2013. Zwrócono uwagę na fundusze, cele i możliwości wsparcia finansowego w ramach wytycznych, przyjętych przez Komisję Europejską. Pokazano także możliwości sfinansowania instrumentów w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego Gwarancji (EFRG) a także działań Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
EN
A fundamental reform of the Common Agricultural Policy was decided in June 2003. The reform is aimed at meeting the objectives of competitiveness, solidarity and better integration of environmental concerns, thus becoming a key step in the Lisbon and Goeteborg development strategy. It involves: a substantial simplification of the market support measures and direct payments, further strengthening the development of rural areas by transferring funds from market support to rural development through reductions in direct payments to bigger farms, strengthening of the financial discipline mechanism between 2007-2013. The European Commission created two new funds for financing the CAP: European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD). EAGF will finance: intervention measures to regulate agricultural markets, refunds for exporting farm produce to non-EU countries, and direct payments to farmers. EAFRD will finance the expenditure on rural development programmes.

Keywords

Year

Volume

15

Physical description

s.117-123,bibliogr.

Contributors

 • Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

References

 • Biernat – Jarka A. (2003): Zmiany Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 2(2).
 • Budowanie naszej wspólnej przyszłości, wyzwania praktyczne i środki budżetowe w rozszerzonej Unii w latach 2007-2013. (2004). Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego, KOM, 101, WE.
 • Decyzja Rady w sprawie strategicznych wytycznych dla Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (okres programowania 2007-2013). (2005). Bruksela, 5.07.2005, tryb dostępu: http://www.europa.eu.int.
 • Jurcewicz A., Kozłowska B., Tomkiewicz E. (2004): Wspólna Polityka Rolna, Zagadnienia prawne, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 • Perspektywy finansowe na lata 2007-2013. Wartość dodana oraz narzędzia realizacji UE. (2005). Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego KOM/2004/487 wersja ostateczna, WE.
 • Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, projekt. (2006). MRiRW, Warszawa.
 • Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich, Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego” 2004-2006. (2004). Informator, Fundacja „Fundusz Współpracy”, Program AgroInfo, Poznań.
 • Q&A on Interinstitutional Agreement on Budgetary Discipline and Sound Financial Management 2007-2013. (2006). Bruksela, 17 Maj .
 • Rozporządzenie Rady nr 1290/200, z dn. 21.06.2005 r. (2005A). Dz. U. UE.
 • Rozporządzenie Rady nr 1698/2005 z dn. 20.09.2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). (2005B). Dz. U. UE.
 • Strategia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na lata 2007-2013 (z elementami prognozy do roku 2020). (2004). Warszawa, MRiRW, listopad.

Notes

PL
Rekord w opracowaniu

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-cc8e08ac-d021-4910-9d67-5e61b97cf229
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.