Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 15[30] | 1 |

Article title

Ocena poziomu rozwoju sektora rolnego w krajach Unii Europejskiej

Authors

Content

Title variants

EN
Assessment of the level of development of the agricultural sector in the European Union

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule poruszono problem rozwoju sektora rolnego w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Zwrócona została uwaga na podstawowe czynniki wpływające na rozwój rolnictwa, między innymi: poziom zatrudnienia, udział rolnictwa w PKB, modernizacje i poprawę produktywności. W celu analizy zachodzących podobieństw rozwoju rolnictwa w państwach Unii Europejskiej wykorzystano metodę skalowania wielowymiarowego.
EN
The main purpose of this paper is to discuss the issue of agricultural sector development in Poland and other countries in the European Union. Attention is focused on the fundamental factors influencing agricultural development, including: employment rate, agriculture’s share in GDP, modernizations and improvement of productivity. The multidimensional scaling method was used to analyze the similarities of agricultural development in the European Union countries.

Keywords

Year

Volume

Issue

1

Physical description

s.125-132,rys.,tab.,bibliogr.

Contributors

author
  • Katedra Metod Statystycznych, Uniwersytet Łódzki, Łódź

References

  • Gatnar E. Walesiak M. [2004]: Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wyd. Akademii Ekonomicznej im O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
  • Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej – wpływ Wspólnej Polityki Rolnej. Powszechny Spis Rolny 2010 [2013]. Praca zb. pod red. W. Poczta, GUS Warszawa.
  • Jóźwiak W., Ziętara W. [2013]: Zmiany zachodzące w gospodarstwach rolnych w latach 2002-2010. Powszechny Spis Rolny 2013, Warszawa.
  • Kowalski A. [2011]: Analiza uwarunkowań i wyzwań rozwoju polskiego sektora rolno-żywnościowego na tle tendencji światowych. [Tryb dostępu:] www.ierigz.waw.pl [Odczyt: marzec 2014].
  • Sadowski A., Czubak W. [2011]: Wspieranie inwestycji w rolnictwie ze środków publicznych. [w:] red. A. Czyżewski i W. Poczta, Projekty inwestycyjne w agrobiznesie a zasady Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
  • Sadowski A., Poczta W. [2007]: Ocena skutków inwestycji wspieranych kredytem preferencyjnym dla gospodarstw rolnych. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.
  • Walesiak M., Gatnar E. [2009]: Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Ziętara W. [2003]: Przemiany w rolnictwie polskim w latach 1990-2001, Roczniki Nauk Rolniczych, seria G – Ekonomika Rolnictwa, tom 90, zeszyt 1.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-cca7087c-7378-43d4-b059-bcbb61a7f857
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.