PL EN


2008 | 04(19) |
Article title

Zachowania nabywcze konsumentów na rynku dóbr szybkozbywalnych w latach 1992-2007

Authors
Content
Title variants
EN
Polish consumers behaviour in the FMCG market in years 1992-2007
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper presents results of a research of purchase habits of Polish consumers, concerning years 1992, 1995, 1997-2007. It describes changes of consumer preferences and behavioural trends. Polish consumers’ purchase behaviour has been changing and they become similar to the European standards. With relation to the evaluation of economic potential of households some transformations of the goods purchase process as well as changes in consumer purchase opinions and preferences were recognized.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad zwyczajami zakupowymi polskich konsumentów w latach 1992, 1995, 1997-2007, omawiając zmiany trendów w ich upodobaniach i przyzwyczajeniach. Zachowania nabywcze konsumentów polskich uległy przeobrażeniom, zbliżając się do standardów europejskich. W kontekście oceny potencjału ekonomicznego gospodarstw domowych rozpoznano przeobrażenia procesu zakupu dóbr oraz zmiany w opiniach i preferencjach nabywczych konsumentów.
Year
Volume
Physical description
s.198-206,rys.,bibliogr.
Contributors
author
  • Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-from-agro-ccb04673-e83b-4ef4-bd45-7700147b9eaa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.