Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 09(24) |

Article title

Wpływ poziomu wsparcia finansowego na kształtowanie zmian zasobów, organizacji i efektów ekonomicznych gospodarstw rolniczych

Authors

Content

Title variants

EN
Influence of the level of financial support on shaping the changes as regards resources, organization and economic results of agricultural farms

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Kluczowym elementem życia gospodarczego współczesnej nam rzeczywistości jest interwencja państwa w mechanizmy rynkowe. Podjęta została próba określenia, w jakim stopniu poziom pomocy finansowej wpływa na zmiany w zasobach , strukturze organizacyjnej oraz wynikach produkcyjno-ekonomicznych gospodarstw rolniczych.
EN
Nowadays, a key element in the economic life of nations is the state interventions in market mechanisms. An attempt was made to define the degree to which the level of financial support influences changes as regards resources, organizational structure, production and financial performance of agricultural farms.

Year

Volume

Physical description

s.99-109,tab.,bibliogr.

Contributors

author
  • Zakład Agrobiznesu, Akademia Podlaska w Siedlcach, Siedlce

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-d4b17008-5845-4227-b084-fae1a870522e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.