Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 09(24) |

Article title

Regionalne zróżnicowanie województw po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Content

Title variants

EN
Regional differentiation of provinces after Poland’s accession to the EU

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W pracy przedstawiono klasyfikację województw ze względu na cechy demograficzne i ekonomiczne. Do analizy wykorzystano metodę k średnich. Analiza dotyczyła lat 2001-2007. Celem pracy było określenie, czy wstąpienie Polski do UE miało wpływ na zróżnicowanie województw.
EN
The aim of this paper is to determine the scale of diversification of provinces in Poland. The investigated time interval is years 2001 to 2007. The research covers 19 variables that allow for grouping voivodeships in homogenous clusters. The analysis was conducted using the k means method.

Year

Volume

Physical description

s.140-147,rys.,tab.,bibliogr.

Contributors

  • Zakład Metod Ilościowych, Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-d4efcc68-c079-4832-a37a-99591809c345
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.