Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 12[27] | 4 |

Article title

Miejsce polskiego rolnictwa w rolnictwie UE-27 według notowań gospodarstw rolnych uczestniczących w FADN w 2009 roku

Authors

Content

Title variants

EN
Place of the Polish agriculture in the EU-27 agriculture based on the output of farms noted in FADN in 2009

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem badania była próba wskazania miejsca polskiego rolnictwa w UE-27 na podstawie struktury realizowanej produkcji, nakładach i wynikach produkcji gospodarstwa rolnego. Do badań wykorzystano dane z bazy FADN, którymi były średnie ważone przeliczone na gospodarstwo rolne z 27 krajów członkowskich UE w 2009 roku. Łącznie przeanalizowano dla nich 30 cech. Wykonano hierarchiczną klasyfikację aglomeracyjną metodą Warda. Optymalną liczbę klas do interpretacji wyznaczono na podstawie analizy wielkości przyrostów wariancji wewnątrzklasowej w procesie łączenia klas między poszczególnymi poziomami łączeń. W ten sposób uzyskano 10 klas krajów. Klasy opisano według obliczonego miernika różnic średnich dla analizowanych cech.
EN
The aim of this research was an attempt at indicating the Polish agriculture’s place in the EU-27 agriculture basing on the outputs realized, the inputs and the results obtained by farms. Data from the FADN database was used. It was the weighted averages per farm in each of the 27 EU member countries in 2009. 30 characteristics were analyzed. The research was conducted using an agglomeration hierarchic classification based on the Ward’s method. The optimum number of resulting classes for the interpretation was estimated on the basis of intra-class variance’s increment size. 10 classes of countries were obtained. These classes were described by a measure of differences in averages of analyzed characteristics.

Keywords

Year

Volume

Issue

4

Physical description

s.124-134,rys.,tab.,bibliogr.

Contributors

author
  • Katedra Finansów i Rachunkowości, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań

References

Notes

PL
Rekord w opracowaniu

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-d62396fb-217d-4e79-9ea7-4dc00a689757
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.