PL EN


2009 | 07(22) |
Article title

Ocena wsparcia publicznego rolnictwa w Polsce – wybrane zagadnienia

Content
Title variants
EN
Selected aspects in evaluation of public funding in Polish agriculture
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Integracja europejska stworzyła nowe warunki funkcjonowania polskiej gospodarki. Rozwój wsi i rolnictwa zależy w dużej mierze od wysokości transferów z budżetu krajowego jak i unijnego, co stwarza szansę na uruchamianie procesów modernizacyjnych w rolnictwie i pozwala na dokonanie szybkich zmian społeczno-ekonomicznych na wsi. Celem artykułu jest wstępna ocena efektywności wykorzystania wsparcia budżetowego (zarówno krajowego, jak i unijnego) rolnictwa w Polsce. Analiza przeprowadzona zostanie w oparciu o dane systemu FADN z wykorzystaniem modeli panelowych.
EN
European integration created new conditions for functioning of Polish economy. The development of rural areas and agriculture depends to a large extent on the financial support from the national budget and from the EU. This creates a chance to implement a modernisation process in agriculture and allows for effective social and economic changes in agriculture.The aim of this paper is to make a preliminary evaluation of effectiveness of public funding from the national and the EU budget in Polish agriculture. The analysis will be based on data from the FADN system with application of panel models.
Year
Volume
Physical description
s.21-31,tab.,bibliogr.
Contributors
author
  • Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej, Uniwersytet Łódzki, Łódź
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-from-agro-d8d73e7c-fb3a-4608-8e18-d13fc31e6479
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.