Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 13[28] | 3 |

Article title

Zmiany w otoczeniu makroekonomicznym rolnictwa w krajach Mercosur w długim okresie (1995-2011)

Content

Title variants

EN
Long-term changes in the macroeconomic environment in Mercosur’s countries (1995-2011)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie zmian zachodzących w polityce gospodarczej i uwarunkowaniach makroekonomicznych państw poddanych procesowi integracji gospodarczej. Ocena została przeprowadzona w odniesieniu do regionalnego ugrupowania Mercosur i obejmowała 17. lat (1995-2011). Wskazano na istniejące różnice między krajami ugrupowania a także pokazano, iż mamy do czynienia ze zbieżnością dotyczącą warunków makroekonomicznych, co pozwoliło uzyskać podobne efekty w rolnictwie aczkolwiek w różnej skali. Warunki makroekonomiczne powodowały asymetryczność dostosowań rolnictwa w badanych krajach.
EN
The aim of the article was to present changes affecting economic policy and macroeconomics conditions of states. We took into account the establishment of the integrative group by the combined countries. The evaluation looks at Mercosur and covers 17 years, 1995-2011. Differences between countries was shown, and we also dealt with convergence of macroeconomic conditions, which allowed the attainment of similar effects in agriculture, though on a different scale. Macroeconomic conditions caused the one-sidedness of agriculture in examined countries.

Keywords

Year

Volume

Issue

3

Physical description

s.55-64,tab.,bibliogr.

Contributors

author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań
author
 • Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra

References

 • Białowąs T. (2006): Rozwój handlu międzynarodowego po II wojnie światowej, Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń 2006.
 • Bowen H.P., Munandar H., Viaene J.-M. (2010): How integrated is the world economy?, Review World Economics, no. 146, s. 389–414.
 • Cheng, I.H., Tsai, Y.Y., (2008): Estimating the staged effects of regional economic integration on trade volumes, Applied Economics, vol. 40, s. 383–393.
 • Corbo V. (2002): Reformy gospodarcze w Ameryce Łacińskiej, Zeszyty PBR-CASE, nr 59a, Warszawa 2002.
 • Frankel, J.A. (1997): Regional Trading Blocs in the World Economic System, Institute for International Economics, Washington.
 • Kandogan, Y. (2008): Consistent Estimates of Regional Blocs’ Trade Effects, Review of International Economics, vol. 16, iss. 2, s. 301-314.
 • Krueger, A.O. (2000): Trade Creation and Trade Diversion under NAFTA. NBER Working Paper, no. 7429, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
 • Park D., Estrada M.A.R., (2010): A New Multi-Dimensional Framework for Analysing Regional Integration:
 • Regional Integration Evaluation Methodology, Malaysian Journal of Economic Studies, vol. 47, no. 2, s. 107-121.
 • Saitone, T.L., Sexton, R.J. (2007): Alpaca Lies? Speculative Bubbles in Agriculture: Why They Happen and How to Recognize Them, Review of Agricultural Economics, vol. 29, no. 2, s. 286-305.
 • Schiff, M. Valdes, A., (1992): The Political Economy of Agricultural Pricing Policy, Volume 4: A Synthesis of the Economics in Developing Countries, Johns Hopkins University Press for the World Bank, Baltimore.
 • Soloaga, I., Winters A.L. (1999): How Has Regionalism in the 1990s Affected Trade?, World Bank Policy Research Working Paper, no. 2156, Washington.
 • The World Factbook (2012), CIA, dostęp 15.03.2013.
 • www.stats.oecd.org/wbes/
 • www.fao.org/database
 • www.wordbank.org
 • www.imf.org

Notes

PL
Rekord w opracowaniu

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-dd92c8fa-05f1-49a9-955e-c801681cd71f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.